לשילוב של ARB עם נוגד תעלות הסידן לעומת שילוב עם תרופה דיורטית יש השפעה טובה כל הווריאביליות של לחץ דם בין ביקור לביקור.

תאריך: 06/05/2015

מטרת המחקר היפאני הפתוח היתה לבדוק השפעת שני שילובים של לוסרטן (50 מ"ג) / הידרוכלורתיאזיד (12.5 מ"ג) או לוסרטן/אמלודיפין (5 מ"ג) על הווריאביליות בין ביקור לביקור. מידת השונות נבדקה או ע"י סטיית התקן או ע"י מקדם השונות. במעקב של 12 חודשים לא נמצא כל הבדל מובהק בין שתי הקבוצות לגבי לחץ הדם (שנמדד במרפאה) או הדופק. השונות בלחץ הדם הסיסטולי היתה גדולה יותר ומובהקת בשילוב לוסרטן/HCTZ מאשר השילוב של לוסרטן/אמלודיפין. לא נמצאה גם כל השפעה של עונות השנה (קיץ לעומת חורף) על השונות. ברגרסיה רבת משתנים נמצאה מגמה לקשר הפוך בין הטמפרטורה בחוץ ויחס אלבומין/קראטינין או eGFR בשלוב לוסרטן/HCTZ לאחר 12 חודשים.

Sato N1, Saijo Y, Sasagawa Y, et al; CAMUI Investigators. Visit-to-visit variability and seasonal variation in blood pressure: Combination of Antihypertensive Therapy in the Elderly, Multicenter Investigation (CAMUI) Trial subanalysis. Clin Exp Hypertens. 2015 Apr 9:1-9. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
בשנים האחרונות יש יותר ויותר מחקרים שעוסקים בשונות בלחץ הדם במשך היום (ע"י ABPM) או בשונות בלחץ הדם בין ביקור לביקור. שונות מוגברת קשורה בקשיות מוגברת של העורקים ומגבירה את הסיכון הקרדיו-וסקולרי. לכן, לא ייפלא שנערכים מחקרים לבדיקת התרופה או השילוב של תרופות שמורידות טוב יותר את השונות. תוצאות מחקר זה דומות לתוצאות המחקרים הרבים בשטח זה שמראים שלחוסמי המערכת רנין-אנגיוטנסין ולחוסמי תעלות הסידן יש את ההשפעה הטובה ביותר על הורדת השונות. לא ייפלא לכן, שבמחקר הנוכחי כמו באחרים נמצא ששילוב של שתי משפחות תרופות אלו מוריד יותר את השונות מאשר שילוב עם תרופה משתנת למרות ששני השילובים הורידו במידה שווה את לחץ הדם. אחד ההסברים לההשפעה הטובה יותר של שילוב כזה (לעומת שילוב עם דיורטיקה) על האירועים הקרדיו-וסקולריים במחקר ACCOMPLISH קושר זאת בהשפעה הטובה על השונות. בחלק השני של המחקר נמצא שלמזג האוויר קר יותר יש השפעה לרעה על תיפקודי הכליות ע"י טיפול משולב עם דיורטיקה. לממצא אחרון זה יש כנראה משמעות בחולי מחלת כליות כרונית.

כתיבת תגובה