יל"ד סיסטולי לילי הוא חזאי מובהק לתמותה קרדיו-וסקולרית בחולי סוכרת.

תאריך: 06/05/2015

מטרת המחקר שבוצע במסגרת Dublin Outcome Study היתה לבדוק את מידת החיזוי של יל"ד בשינה בעוקבה של חולי סוכרת. בבסיס בוצע ABPM ל – 11,291 משתתפים ללא כל טיפול ביל"ד. במסגרת מסד נתוני התמותה הלאומיים נמצאו 74 מקרי מוות בקרב 859 חולי סוכרת עם מעקב ממוצע של 5.3 שנים. לא היה הבדל מובהק בלחץ הדם הסיסטולי במשך היום בין חולי סוכרת ובין אנשים ללא סוכרת. מצד שני, נמצא הבדל מובהק בערכי לחץ הדם הסיסטולי בשינה שהיו גבוהים ביותר בחולי סוכרת (131.2 לעומת 126.4). שיעור גדול יותר ומובהק של היעדר צניחת הלילה (non-dipping) נמצא בחולי סוכרת (47.4 לעומת 35.5%(. בעיבוד במודל Cox proportional-hazards נמצא שלחץ הדם הסיסטולי בשינה הוא חזאי עצמאי לתמותה קרדיו-וסקולרית בחולי סוכרת לאחר תיקנון למגדר, גיל, עישון, אירועים קרדיו-וסקולריים קודמים, BMI ולחץ הדם הסיסטולי ביום. כל 10 ממ"כ של עלייה לילית בלחץ הדם הסיסטולי היתה קשורה בסיכון מוגבר ומובהק לכלל האירועים הקרדיו-וסקולריים (1.32), לשבץ מוחי (1.95) ולתמותה לבבית (1.24).

Draman MS, Dolan E, van der Poel L, et al. The importance of night-time systolic blood pressure in diabetic patients: Dublin Outcome Study. J Hypertens. 2015 Apr 16. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
במחקרים קודמים נמצא שלחץ הדם הסיסטולי בשינה מנבא בצורה חזקה סיכון מוגבר לאירועים קרדיו-וסקולריים בחולי יל"ד. כל עלייה של 10 ממ"כ בלחץ הסיסטולי היתה קשורה בעלייה של 35% באירועים הקרדיו-וסקולריים. במחקר הבין לאומי IDACO נמצא שחולים עם ערכי לחץ דם גבוהים יותר בשינה לעומת היום נמצאים בפרוגנוזה גרועה ונוטים להיות סוכרתיים, מבוגרים יותר ומטופלים בתרופות ליל"ד. במחקר אחר נמצא ש -30% מהאנשים שלחץ דמם היה תקין במדידות במרפאה סבלו מיל"ד לילי כלומר הם סבלו מיל"ד ממוסך. במחקר הנוכחי היה ממצא דומה גם בחולי סוכרת בהשוואה לאנשים ללא סוכרת. המנגנון שקשור בעלייה הלילית בלחץ הדם הלילי אינו ידוע. ההנחות האפשריות כוללות דום נשימה חסימתי בשינה, הפרעה בתיפקוד האוטונומי שקיים בחולי סוכרת ועלייה לילית בנפח הנוזל החוץ-תאי. על השאלה האם טיפול ביל"ד הלילי ישפר את הפרוגנוזה אין עדיין מספיק נתונים אבל נראה שטיפול לפני השינה יכול להועיל בעיקר על צניחת לחץ הדם בשינה. בעקבות ממצאיו של Hermida מספרד המליצה החברה האמריקאית לסוכרת על מתן טיפול ביל"ד לפני השינה. מסקנתם של החוקרים שאני תומך בה בכל לבבי היא שלכל חולה סוכרת עם חשד ליל"ד יש לבצע ABPM.

כתיבת תגובה