האם טרום-יל"ד קשור בסיכון מוגבר ל – LVH?

תאריך: 31/01/2019

מטרת המחקר האיטלקי  PAMELA היתה לבדוק את הקשר בין טרום- יל"ד (לפי ההנחיות החדשות שלנו שילוב של לחץ דם תקין וגבולי 120-139/80-89 ממ"כ) ו – LVH בכניסה למחקר והסיכון להתפתחות חדשה של LVH בתת-קבוצה עם מדד תקין של מסת החדר השמאלי. נכללו במחקר מסוג "חתך" 800 משתתפים ללא טיפול ועם מדדי אקו-לב תקינים בבסיס. תוך מעקב של 10 שנים ולאחר תיקנון לערפלנים עיקריים נמצאה עליה מתמדת ומובהקת של שיעור השכיחות של LVH (מסת החדר השמאלי/שטח פני הגוף) מ – 2.1% בקרב נורמוטנסיביים, ל – 6.7% בטרום-יל"ד ל – 18.3% בחולי יל"ד. ההיארעות של LVH עלתה גם היא מ – 9.0% ל – 23.3% ל – 36.5% בהתאמה. הסיכון ל – LVH חדש היה גבוה באופן מובהק באלו עם טרום-יל"ד שהתקדמו ליל"ד קבוע (יחס סיכון של 4.21) מאשר באלו עם יל"ד קבוע לאחר תיקנון לגיל, מגדר, מדד מסת החדר השמאלי בבסיס, השמנה, רמות הגלוקוזה, הקראטינין והכולסטרול הכללי ושימוש בתרופות ליל"ד במעקב. תיקנונים נוספים ל – BMI, מישתנים מטבוליים וקראטינין תוך המעקב לא שינו את מידת חוזק הקשר בין טרום-יל"ד והתפתחות חדשה של LVH.

Cuspidi C, Facchetti R, Bombelli M, et al. High normal blood pressure and left ventricular hypertrophy echocardiographic findings from the PAMELA population. Hypertension. 2019 Jan 7. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

קיים שוני בהגדרת יל"ד בין ההנחיות האירופאיות והאמריקאיות החדשות ובגישה לטיפול בטרום-יל"ד. ההנחיות האירופאיות (שבהם טווח זה מכונה גבוה-תקין) מציעות לשקול טיפול במצב זה תוך חישוב הסיכון הכללי היות ואין כל ראיות ברורות להורדת הסיכון ה – CV ע"י הורדתו במניעה ראשונית ויש להמליץ עם טיפול מניעתי רק במניעה שניונית. לעומתם ממליצות ההנחיות האמריקאיות על תחילת טיפול בכל החולים בטווח זה בהם מדד ASCVD הוא מעל 10%. במחקר הנוכחי נמצא קשר חזק בין מצבים של לחץ דם גבוה-תקין והתפתחות בעקבותיו של LVH. החשיבות לגילוי מוקדם של מצב זה שקשור בסיכון CV ובשכיחות גדולה של הפרעות מטבוליות היא בהדגישה את הקשר שלו בהתפתחות של יל"ד כרוני והנזק לאברי מטרה. ממצאי מחקר זה תומכים גם בהנחה שכמה שלחץ הדם נמוך יותר כך יורד הסיכון במידה והורדתו נסבלת. עומס היתר ההמודינמי על החדר השמאלי קיים כבר בטרום-יל"ד ומתבטא במודיפיקציה של הגיאומטריה והתפקוד שלו כפי שנמצא במחקר הנוכחי בעיקר באלו עם שכיחות גדולה יותר של גורמי סיכון CV ובהיארעות גדולה יותר של LVH בהשוואה לנורמוטנסיביים בעיקר באלו שמפתחים גם יל"ד קבוע. ממצאים אלו שדווחו גם בצעירים ב – Strong Heat Study מאשרים שיש להתייחס לטרום-יל"ד כמצב שדורש שיקול לטיפול רפואי מניעתי מעבר לטיפול בכל גורמי הסיכון ה – CV האחרים בגלל הסיכון ה – CV והסיכון למעבר ליל"ד כרוני. במאמר המערכת מציינים הכותבים שבכל מקרה יש לאשר קיום מצב זה במדידות מחוץ למרפאה ולאיבחון של יל"ד ממוסך. ממצאי המחקר מעניינים אבל עד עכשיו איננו יודעים מהו טרום-יל"ד על פי מדידות בבית וב- ABPM ונראה לי שמחקר בכיוון זה יכול לתרום לנו הרבה יותר מאשר המחקר הנוכחי שמגרעתו העיקרית היא היותו מסוג "חתך" ולכן אנחנו מדברים על קשר ולא על סיבה.

כתיבת תגובה