האם ניתן לחשב את הסיכון ל – 10 שנים לאי ספיקת לב בחולי יל"ד קשישים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/01/2018

מטרת המחקר שבוצע במסגרת (Second Australian National Blood Pressure Study (ANBP2 היתה לפתח מודל לחיזוי הסיכון ל – 10 שנים להיארעות של אי ספיקת לב באוכלוסייה קשישה. בעוקבה נכללו 6,083 משתתפים בגיל 65-84 בבסיס (1995-2001) תוך מעקב חציוני של 10.6 שנים התפתחה אי ספיקת לב בקרב 319 (5.2%) מהמשתתפים. במודל נכללו גיל, מגדר זכר, BMI מעל 30, מחלה CV בעבר, השונות הממוצעת בין ביקור לביקור בלחץ הדם הסיסטולי ועישון בעבר או בהווה. בעיבודים סטטיסטיים שונים נמצא תיקוף מובהק למודל זה.

Sahle BW, Owen AJ, Wing LM, et al; Second Australian National Blood Pressure Study Management Committee. Prediction of 10-year risk of incident heart failure in elderly hypertensive population: The ANBP2 Study. Am J Hypertens. 2018;30:88-94.

הערת פרופ' יודפת

פיתוח המודל האוסטרלי מראה ששימוש במשתנים שונים שקיימים במסגרת רפואה ראשונית יכול לחזות את הסיכון להתפתחות אי ספיקת לב בחולים מגיל 65 ומעלה. השימוש בשונות בלחץ הדם בין ביקור לביקור נמצא במחקרים קודמים כחזאי יעיל לאירועים ה – CV בניגוד למודלים קודמים בהם התייחסו לערכי לחץ הדם הסיסטולי. הכללת מגדר זכר במודל כגורם סיכון לאי ספיקת לב דווח גם בעבר והשפעה המגדר נמשכה גם לאחר תיקנון לעישון ומחלה CV בעבר שהם שכיחים יותר בגברים. השמנה מעל BMI של 30 תרמה למודל אבל משקל עודף של BMI ללא השמנה לא היה קשור באופן מובהק בסיכון לאי ספיקת לב. יתרונו של המודל הוא בהתבססותו על מעקב של כ- 10 שנים, על מספר גדול של משתתפים ועל חישוב הסיכון ל – 10 שנים כך שהוא מאפשר התערבות באותם גורמים שניתנים לשינוי כמו השמנה ויל"ד. המחקר נערך בקרב משתתפים שהיו מהגזע הלבן ויש לבדוק את תיקופו גם בגזעים אחרים. אני מקווה שניתן יהיה להפיץ את תוכנת מודל זה שתיכלל במחשב של כל רופא.

כתיבת תגובה