האם מהירות גל הפעימה היא חזאית ליל"ד בצעירים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/01/2018

מטרת המחקר שבוצע בפינלנד היתה לבדוק האם מהירות גל הפעימה היא חזאית להתקדמות לחץ הדם ולהתפתחות של יל"ד במבוגרים צעירים. בנוסף, נבדק גם האם מהירות גל הפעימה משפרת את החיזוי להיארעות של יל"ד מעבר לגורמי הסיכון ה – CV המסורתיים. לחץ הדם נמדד ב – 2007 וב- 2011 בקרב 1,449 מבוגרים צעירים (גיל 30-45). נבדק הקשר בין מהירות גל הפעימה ב – 2007 ולחץ הדם ב – 2009 בקרב 1,449 המשתתפים ובקרב אנשים  (1,183) ללא יל"ד. יכולת החיזוי של מהירות גל הפעימה שנמדד בשנת 2007 להיארעות של יל"ד בשנת 2011 נבדקה בקרב 1,183 המשתתפים. בעיבוד נמצא שמהירות גל הפעימה שנמדדה בשנת 2007 היתה קשורה ישירות, באופן עצמאי מובהק ללחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי שנמדד ב – 2011 עם יחס הסתברות ליל"ד של 1.96. מודל החיזוי המורחב (שכלל גם את מהירות גל הפעימה) שיפר את חיזוי הסיכון להיארעות של יל"ד מעבר לגורמי הסיכון ה – CV המסורתיים באופן מובהק.

Koivistoinen T, Lyytikäinen LP, Aatola H, et al. Pulse wave velocity predicts the progression of blood pressure and development of hypertension in young adults. Hypertension. 2018 Jan 8. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

ממצאי המחקר מראים: 1. מהירות גל הפעימה שנמדד בשנת 2007 היתה קשורה ישירות ועצמאית לעלייה בלחץ הדם בשנת 2011. 2. מהירות גל הפעימה היא חזאית עצמאית להתפתחות של יל"ד. 3. מהירות גל הפעימה שנמדדה 4 שנים לפני כן משפרת את חיזוי הסיכון להיארעות של יל"ד מעבר לגורמי הסיכון ה – CV המסורתיים במבוגרים צעירים. נייר עמדה של חברת הלב האמריקאית מניחה שקשיות העורקים מייצגת יותר סיבה מאשר תוצאה של יל"ד. תוצאות מחקר זה תומכות בהנחה זאת בהראותן שמהירות גל הפעימה קשורה ישירות ובאופן עצמאי בהתקדמות של לחץ הדם וההיארעות של יל"ד במבוגרים צעירים. המנגנון שקשור בין קשיות העורקים והתפתחות של יל"ד אינו ידוע אמנם בצורה מושלמת וההסבר המוצע הוא שעם העלייה בגיל האאורטה מתרחבת וחלק ניכר של הלחץ מועבר מהאלסטין לקולגן יותר קשוח בקיר העורק. באנשים צעירים עולה אמנם קשיות קירות העורק אבל התרחבות האאורטה יכולה להוריד את השפעת לחץ הפעימה. בגיל מאוחר יותר עולה לחץ הפעימה בהדרגה בפרופורציה לעלייה במהירות גל הפעימה היות וקיימת החלשה בהרחבה בגלל כמות גדולה יותר של לחץ שמועבר מהאלסטין לקולגן. החיסרון העיקרי של מחקר זה שמהירות גל הפעימה לא נמדדה בשנת 2011 ולכן לא ניתן לבדוק את הקורלציה בין העלייה במהירות גל הפעימה וההיארעות של יל"ד. מכל מקום, בדיקת מהירות גל הפעימה במידה ותהיה ישימה גם במרפאות יכולה להוסיף לנו מימד חדש לחיזוי ההתפתחות של יל"ד.

כתיבת תגובה