האם ירידה בלחץ הדם הדיאסטולי בהורדה נמרצת של לחץ הדם הסיסטולי ב – SPRINT אינה משפיעה על התוצאות?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/01/2018

מטרת העיבוד לאחר מעשה של מחקר SPRINT היתה לבדוק האם השפעת ההתערבות בלחץ הדם הסיסטולי היא שונה כאשר קיימת ירידה גם בלחץ הדם הדיאסטולי הבסיסי. לחץ הדם הסיסטולי הבסיסי היה 139.7 ממ"כ ושל לחץ הדם הדיאסטולי היה 78.1 ממ"כ. לחץ הדם הדיאסטולי הבסיסי היה בצורת עקומת U עם הסיכון לתוצא ה – CV הראשוני ללא כל קשר לטיפול האקראי. מצד שני, ההשפעות של ההתערבות בלחץ הדם הסיסטולי על התוצא הראשוני לא היה מושפע מרמות לחץ הדם הדיאסטולי הבסיסי. יחס הסיכון המובהק לתוצא הראשוני בטיפול נמרץ לעומת טיפול רגיל היה 0.78 בחמישון הנמוך ביותר (ממוצע לחץ סיסטולי בסיסי 61 ממ"כ) ו – 0.74 ב – 4 החמישונים הגבוהים (ממוצע דיאסטולי של 82.9 ממ"כ). התוצאות היו דומות לתמותה מכל סיבה ולאירועים כלייתיים.

Beddhu S, Chertow GM, Cheung AK, et al; SPRINT Research Group. Influence of baseline diastolic blood pressure on effects of intensive compared with standard blood pressure control. Circulation. 2018;137:134-143.

הערת פרופ' יודפת

הממצאים בעיבוד הנוכחי (עיבוד בשיטת intention to treat) מראה שלחץ דיאסטולי בסיסי קשור בעלייה בסיכון התוצא ה – CVD הראשוני, אבל התערבות שמורידה את לחץ הדם הסיסטולי מורידה באופן עקבי את הסיכון לתוצא ה – CVD הראשוני לאורך כל חמישוני לחץ הדם הדיאסטולי. הלחץ הדיאסטולי חשוב לזילוף הדם וברור שקיימת רמה  שבו לחץ דיאסטולי נמוך גורם לתופעות בלתי רצויות כמו תת-זילוף כלילי בעיקר בחולים עם LVH (בגלל דרישה מוגברת לחמצן) או במחלה כלילית (בגלל הפרעה באספקת החמצן בהפרעה זאת). בעיבוד הנוכחי כמו במחקרים קודמים נמצאה עקומת U בקשר בין לחץ הדם הדיאסטולי שמושג ומשלב התוצא ה – CVD הראשוני ב – SPRINT. הטיפול הנמרץ להורדת לחץ הדם הסיסטולי נמוך מ – 120 ממ"כ הוריד את התחלואה והתמותה ה – CV למרות ירידה בלחץ הדיאסטולי מתחת ל-68 ממ"כ בעוד שלחץ הדם הדיאסטולי הממוצע שהושג במשך המעקב בזרוע הטיפול הנמרץ היה נמוך מ – 60 ממ"כ. ממצא זה מניח שהקשר בין שיעור גדול ביותר של אירוע CV עם ערך נמוך דיאסטולי נראה יותר כתוצאה ממאפיינים קליניים שקשורים בלחץ דיאסטולי נמוך כמו גיל ותחלואה נלווית יותר מאשר התגובה לירידה בלחץ הדיאסטולי בפני עצמה. הזילוף לרקמות תלוי בלחץ הדם הממוצע. הורדת לחץ הדם הסיסטולי מורידה גם את הדיאסטולי ואת לחץ הדם הממוצע ומורידה את הזילוף לרקמות. באופן תיאורטי דבר זה יכול להיות חשוב במיוחד בלחצי הפעימה הרחבים. מצד שני, לא נמצאה בעיבוד הנוכחי כל ראייה להטרוגניות בהשפעת הורדת לחץ הדם הסיסטולי בחמישוני לחץ הדם הדיאסטולי הממוצע ובלחץ הפעימה. קשה להשוות ממצאים אלו לממצאי מחקרים אחרים פרט למחקר HOT שעסק רק בלחץ הדיאסטולי ושבו לחץ הדם הדיאסטולי האידיאלי להשגה היה קשור בהופעת עקומת J. מצד שני, קשה להשוות את כל ממצאי מחקר SPRINT לממצאי מחקרים קודמים היות ובמחקר הנוכחי מדידת לחץ הדם נערכה באופן אוטומטי ובבידוד מצוות רפואי.

כתיבת תגובה