האם זיהום ע"י הליקובקטר פילורי קשור ליל"ד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/01/2018

מטרת המחקר הסיני היתה לבדוק את הקשר בין זיהום ע"י הליקופטר פילורי לבין השכיחות של יל"ד באוכלוסייה סינית מבוגרת. במחקר מסוג "חתך" גוייסו 5,245 ( גיל 18 – 70, 39.4% נשים ו – 18.5% סבלו מיל"ד) משתתפים ממרכז בריאות שעברו כולם מבחן נשיפת אוריאה ובדיקות בריאות רוטיניות. לאחר תיקנון לערפלנים אפשריים נמצא שזיהום ע"י ההליקובקטר היה קשור בעלייה של 0.735 ממ"כ בלחץ הדיאסטולי (ללא כל השפעה על הלחץ הסיסטולי) וב – 0.723 בממוצע לחץ הדם. לא נמצא כל קשר מובהק של+ גיל, מגדר ו – BMI עם השכיחות של יל"ד.

Wan Z, Hu L, Hu M, et al. Helicobacter pylori infection and prevalence of high blood pressure among Chinese adults. J Hum Hypertens. 2017 Dec 30. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

היות המחקר מסוג "חתך" לא מאפשר לקבוע סיבתיות אם כי במחקרים אפידמיולוגיים הועלתה הסברה שזיהום ע"י החיידק קשור בתחלואה CV ובגורמי הסיכון שלו. במחקרים קודמים נמצא קשר בין הזיהום ע"י החיידק לרמות של ציטוקינים דלקתיים כמו tumor necrosis factor-alpha, אינטרלויקין 6 ו – CRP. ציטוקינים אלו נמצאים בקורלציה קרובה עם תנגודת לאינסולין שלו תפקיד חשוב בפתוגנזה של אתרוסקלרוזיס. דווח שהתנגודת לאינסולין מעלה את התנגודת הואסקולרית ההיקפית ומכאן עלייה בלחץ הדם. במחקר הנוכחי העלייה היתה בלחץ הדם הדיאסטולי ולא הסיסטולי. לחץ סיסטולי תלוי ברובו בתנגודת ההיקפית בעוד שהדיאסטולי משפיע בעיקר על תפוקת הלב. זיהום ע"י חיידק ההליקובקטר מעלה את רמת הפיברינוגן שמעכב יצירת NO ואת האנזים שיוצר אותו באנדותל הואסקולרי וכתוצאה התכווצות העורקים ועלייה במתח הואסקולרי ההיקפי אבל ללא השפעה על תפוקת הלב ממצא שיכול להסביר את עליית הלחץ הדיאסטולי בלבד במחקר הנוכחי. הסבר נוסף שמוצע הוא שצריכת מלח מוגברת מגרה את רירית הקיבה שמזדהמת ע" החיידק ומצד שני מעלה את לחץ הדם. לא נראה לי שיהיה אתי לכלול משתתפים עם זיהום ע"י החיידק שבמחקר ארוך טווח חלקם יטופלו נגד החיידק וחלקם לא. אפשרות אחרת היא לעקוב אחרי לחץ הדם בחולים שיקבלו טיפול נגד החיידק ולראות את ההשפעה על לחץ הדם במעקב של מספר חודשים. מכל מקום, טיפול להכחדת החיידק חשוב מכל הבחינות.

כתיבת תגובה