האם העלייה בקשיות העורקים עם הגיל היא גדולה יותר ביל"ד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/01/2018

מטרת המחקר הארגנטינאי היתה לבדוק מהי מהירות גל הפעימה תלויית- גיל באנשים עם וללא יל"ד ולבדוק את השפעת יל"ד ללא כל טיפול על קשיות העורקים. נכללו במחקר 1,079 אנשים שחולקו לאלו ללא תסמינים וללא יל"ד ששימשו כבקרה ולאלו עם יל"ד ללא טיפול וללא תסמינים. ממוצע מהירות גל הפעימה באאורטה בנורמוטנסיביים היה 6.85 ± 1.66 m/s שעלה באופן קווי ומובהק עם הגיל. מהירות גל הפעימה באנשים מעל 50 היתה גבוהה יותר באופן מובהק מאשר בצעירים (8.35 לעומת 5.92) והבדל זה נשאר מובהק בגברים ובנשים בנפרד. ממוצע מהירות גל הפעימה בחולי יל"ד היה 8.04 ± 1.8 m/s  ועלה עם הגיל. העלייה במהירות גל הפעימה ביל"ד היה גבוהה באופן מובהק (עלייה של 0.93 לעשור) בהשוואה לנורמוטנסיביים (עלייה של 0.44 לעשור).

Diaz A, Tringler M, Wray S, et al. The effects of age on pulse wave velocity in untreated hypertension. J Clin Hypertens (Greenwich). 2017 Dec 21. Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

מהירות גל הפעימה היא מדד למידת הטרשת באאורטה ולמעשה למידת טרשת העורקים הכללית. הערך התקין שנקבע הוא נמוך מ – 10 מ/שניה ואילו במחקר הנוכחי נמצא שמדד זה עולה עם הגיל ושיעור השינוי הוא גדול יותר מגיל 50 ומעלה גם בנורמוטנסיביים ויתר בהיפרטנסיביים ללא כל הבדל בין גברים לנשים. במחקרים קודמים נמצא שתרומתם של גורמי הסיכון האחרים למהירות גל הפעימה היא קטנה ואינה מובהקת. מהירות גל הפעימה עולה על פני קבוצות גיל שונות. נקודת השבירה נמצאה בגיל 50 וניתן להסביר זאת בהידרדרות של גמישות העורקים שקשורה ישירות בגיל שמעלה את קשיות האאורטה והעורקים הגדולים האחרים. ממצא זה תורם בקשישים ללחץ פעימה גדול יותר שהוא מדד בלתי ישיר של הטרשת וגורם סיכון עצמאי לתחלואה ותמותה ה – CV. מהירות גל הפעימה עולה גם בשיעור גדול יותר באנשים מעל גיל 50 בהשוואה לצעירים יותר וממצא זה מתבטא עוד יותר בחולי יל"ד כבר בגיל הצעיר. הממצא שעלייה במהירות גל הפעימה נמצאה גם בצעירים מגיל 20 תורם להיפותיזה שקשיות העורקים מקדימה את התפתחות יתר לחץ הדם שהועלתה במחקרים אפידמיולוגיים קודמים כולל במחקר פרמינגהם. הכל טוב ויפה אבל למחקר יש שתי מגרעות גדולות. ראשית, הוא מסוג "חתך" ושנית, מדידות לחץ הדם נעשו במרפאה והחוקרים עצמם מסכמים ש- ABPM יכול היה לאבחן את יל"ד של החלוק הלבן ויל"ד ממוסך ששניהם יכולים לגרום להערכת יתר או להערכה נמוכה יותר באבחנה של יל"ד.

כתיבת תגובה