אחד מכל 8 אנשים שלחץ דמם במרפאה הוא תקין סובלים מיל"ד ממוסך

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/01/2017

מטרת המחקר האמריקאי היתה לבדוק את השכיחות של יל"ד ממוסך מתוך נתוני Masked Hypertension Study (נכללו 811 משתתפים מחקר "חתך" במדגם קהילתי של מועסקים מבוגרים בניו-יורק בשנים 2005-2012 ביצוע ABPM) ביחד עם נתוני National Health and Nutrition Examination Survey – NHANES 2005-2010 (נכללו 9,316 משתתפים). הערכת שכיחות יל"ד ממוסך חושבה בקרב 139 מיליון מבוגרים בארה"ב עם לחץ דם תקין במרפאה. השכיחות המוערכת של יל"ד ממוסך בשנים 2005-2010 היתה 12.3% – כ – 17.1 מיליון של אנשים מעל גיל 21. השכיחות המוערכת של יל"ד ממוסך היתה גדולה יותר בקרב קשישים יותר, בגברים ובאלו עם קדם-יל"ד או סוכרת. החישוב המוערך מראה של 1 מתוך 8 אנשים שלחץ דמם תקין במרפאה סובל מיל"ד ממוסך.

Wang YC, Shimbo D, Muntner P, et al. Prevalence of masked hypertension among US adults with non elevated clinic blood pressure. Am J Epidemiol. 2017 Jan 18. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

ב"חדשות" בדצמבר 2016 הבאתי את תוצאות מחקר Masked Hypertension Study שבו נמצא ששיעור הסובלים מיל"ד במרפאה היה 5.3% בעוד ששיעור זה ב – ABPM היה 19.2% כלומר, 15.7% מאלו שלחץ דם במדידות במרפאה היו תקינות סבלו מיל"ד ממוסך. החישוב הנוכחי מראה ש -12.5% מאלו שלחץ דמם במרפאה היה תקין סובלים מיל"ד ממוסך. נוסיף למספר זה את השיעור המוערך של יל"ד של החלוק הלבן בקרב אוכלוסיית ארה"ב שהוא כ – 20% – כ – 13 מיליון תושבים. המחברים מניחים שביצוע ABPM לכל מבוגר אינו עומד במבחן עלות-יעילות ולכן הם מציעים לבצעו באלו עם גורמי סיכון מוגברים כמו, מבוגרים מעל 45, בגברים ובעיקר בחולי סוכרת ואלו עם קדם-יל"ד במרפאה. מפליא מאד שהמחברים התעלמו לחלוטין מהאפשרות לגלות יל"ד ממוסך ויל"ד של החלוק הלבן ע"י מדידות ביתיות של לחץ הדם.

כתיבת תגובה