האם יל"ד של החלוק הלבן קשור בסיכון CV מוגבר?

תאריך: 01/07/2019

מטרת הסקירה הנוכחית היתה לבדוק את השפעת יל"ד של החלוק הלבן על האירועים ה – CV, התמותה ה – CV והתמותה מכל סיבה. נכללו 27 מחקרים תצפיתיים שכללו 25,786 משתפים עם טיפול או ללא טיפול ו – 38,487 אנשים ללא יל"ד עם מעקב ממוצע בין 3 ל – 19 שנים. נמצא שיל"ד של החלוק הלבן  (גבוה במרפאה ותקין מחוץ למרפאה) ללא טיפול היה קשור ביחסי סיכון מובהקים של 1.36 לאירועים CV, של 1.33 לתמותה מכל סיבה ושל 2.09 לתמותה CV בהשוואה ללחץ דם תקין. הסיכון של יל"ד של החלוק הלבן הוחלש במידת מה במחקרים בהם נכלל שבץ מוחי בהגדרה של אירועים CV (יחס סיכון מובהק של 1.26). לא נמצאו כל סיכונים מובהקים בין אפקט החלוק הלבן (יל"ד מסוג החלוק הלבן שאינו מאוזן באלו שמקבלים טיפול תרופתי) לבין כל האירועים.

Cohen JB, Lotito MJ, Trivedi UK, et al. Cardiovascular events and mortality in white coat hypertension: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. 2019 Jun 11. [Epub ahead of print].

הערת פרופ' יודפת

בסקירה הנוכחית שכללה יותר מ – 64 אלף משתתפים מ – 27 מחקרים שעברו מדידות לחץ דם במרפאה ומחוץ למרפאה נמצא שיל"ד של החלוק הלבן שאינו מטופל קשור בעלייה מתונה בסיכון לאירועים CV ותמותה מכל סיבה בהשוואה לאלו עם לחץ דם תקין. מצד שני, לא ברור לי מדוע תגובת החלוק הלבן ביל"ד שאינו מאוזן בחולים מטופלים אינו קשור בסיכון מוגבר. עברתי על כל פרטי המחקר ועל מאמר המערכת ואני מניח שהכוונה היא שלחץ הדם במרפאה אינו מאוזן למרות הטיפול והוא מאוזן מחוץ למרפאה. בניגוד לסקירות קודמות נכללו בסקירה זאת גם חולי סוכרת ואלו עם מחלת כליות כרונית. מעניין שלא נמצאה עלייה בסיכון לגבי חולים שעברו שבץ מוחי. הסיכון ה – CV בלט בעיקר בחולים מבוגרים יותר, במחקרים בהם השתמשו בערכי היום של ABPM שהיו מתחת ל – 135/85 ממ"כ כעדות לאיזון לחץ הדם, במחקרים בהם נערך מעקב לפחות של 5 שנים ובאלו שלא כללו שבץ מוחי. ערכי לחץ הדם בחולים עם יל"ד של החלוק הלבן היו לרוב עדיין בטווח התקין אבל ערכי לחץ הדם שלהם בבית היו גבוהים ב – 5-10 ממ"כ מאשר אלו שהיו נורמוטנסיביים "אמיתיים". ממצא זה מסביר כנראה את העלייה בסיכון ה CV במרבית המטופלים כך, שחולים אלו סבלו בעצם "מטרום יל"ד" או מלחץ דם מוגבר" על פי הנחיות ACC/AHA 2017. בנוסף, כל המחקרים הקודמים השתמשו בערכים גבוהים מ – 140/90 ממ"כ במרפאה באבחנה של יל"ד אבל השינוי בהנחיות ACC/AHA 2017 בהם ערך גבוה מ – 130/80 ממ"כ נחשב כבר יל"ד משנה את כל ההגדרות של יל"ד של החלוק הלבן עם כל המשמעויות מכך.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה