האם הורדת לחץ הדם הדיאסטולי אינה מחייבת התייחסות תוך טיפול נמרץ להורדת הלחץ הסיסטולי? CV מוגבר? מטה-אנליזה.

תאריך: 01/07/2019

מטרת המחקר האיטלקי היה לבדוק האם הורדת לחץ הדם הדיאסטולי תוך טיפול נמרץ להורדת הלחץ הסיסטולי יכולה להזיק? בעיבוד נכלל תוצא של טיפול ב – 4,005 חולי יל"ד (22% עם השמנה, 8% עם סוכרת ו – 21% מעשנים)עם יעד טיפול להורדת לחץ הדם הסיסטולי במרפאה מתחת ל – 140 ממ"כ ביחס לחמישיות הלחץ הדיאסטולי, לפרופיל הסיכון ה – CV ולפגיעה באברי מטרה (LVH, רובד בעורק התרדמה והרחבת הפרוזדור השמאלי). התוצא המשולב היה שיעור האירועים ה – CV ללא ועם תמותה (שבץ מוחי, אוטם שריר הלב, מוות פתאומי, אי ספיקת לב שדרשה אישפוז, TIA, רה- וסקולריזציה כלילית, תעוקת חזה מחדש, תומכן בעורק התרדמה ופרפור פרוזדורים). ערכים דיאסטוליים נמוכים יותר נמצאו בשיעור גבוה יותר בנשים ובחולי סוכרת, בקשישים מאד, בירידה בתיפקודי הכליות ובערכים גדולים יותר של מדד מסת החדר השמאלי ונפח הפרוזדור השמאלי וכן שכיחות גדולה יותר של רובד בעורק התרדמה (כולם מובהקים). החמישון הנמוך ביותר של הלחץ הדיאסטולי (74.1± 3.7 ממ"כ) היה קשור ביחס סיכון גדול יותר בסכום כל האירועים ה – CV ללא קשר עם ההשפעות המובהקות  של גיל מבוגר, מגדר נשי, LVH (כולם מובהקים) והשפעה גבולית  של הרחבת הפרוזדור השמאלי.

 

Izzo R, Mancusi C, De Stefano G, et al. Achievement of target SBP without attention to decrease in DBP can increase cardiovascular morbidity in treated arterial hypertension: the Campania Salute Network registry. J Hypertens. 2019 Jun 12. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

העיבוד הנוכחי מתייחס לנושא שמעסיק אותנו שנים והוא עד כמה ניתן להוריד את הלחץ הסיסטולי עם השפעה מינימלית על הורדת הלחץ הדיאסטולי ועד כמה ניתן להוריד את הלחץ הדיאסטולי מבלי לגרום לנזק. הורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ ב – SPRINT גרמה לתופעות לוואי גדולות יותר מאשר הורדת הלחץ הסיסטולי מתחת ל – 140 ממ"כ אבל לא השפיעו על ההנחיות האמריקאיות, האירופיות ושלנו ליעד טיפול של מתחת ל – 130/80 ממ"כ. גם במחקר Sys-Eur בחולים עם יל"ד בדיד לא היו תופעות לוואי משמעותיות גם בערכים דיאסטוליים של 50 ממ"כ. במחקר הנוכחי שהיה מבוסס על מסד נתונים של מרפאה שלישונית נמצא שחולי יל"ד ללא מחלה CV שלחץ דמם הדיאסטולי היה אפילו קצת יותר גבוה מנקודת החיתוך המקובלת של 70 ממ"כ היו בסיכון מוגבר לאירועים CV, להפרעה בתיפקודי הכליות ולפגיעה באברי מטרה. שברגרסיה של COX נמצא ששילוב של מגדר נשי עם LVH ולחץ דיאסטולי נמוך מייצגים פנוטייפ עם סיכון גדול במיוחד לאירועים CV שמייחסים ללחץ דם גבוה. היות המחקר תצפיתי אינו מאפשר לקבוע מהו הערך הדיאסטולי שנחשב בטוח וכמובן שאין המחקר יכול להוכיח שכל אותן ההפרעות שניצפו בערכי הלחץ הדיאסטולי הנמוך אכן נגרמו על ידו וזאת ניתן להוכיח רק במחקר התערבות עתידיים.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה