האם אין כל הבדל בהורדת לחץ הדם או הכולסטרול ע"י שימוש נפרד או ביחד בתרופות להורדת לחץ הדם וסטטינים? סקירה ומטה-אנליזה.

תאריך: 01/07/2019

מטרת הסקירה הסיסטמתית והמטה-אנליזה היתה לבדוק השפעת טיפול שניתן ביחד של תרופות להורדת לחץ הדם וסטטינים על לחץ הדם והכולסטרול. נמצאו 12 מחקרים כפולי-סמיות, אקראיים ומבוקרים שהיקצו מבוגרים עם וללא יל"ד ו/או היפרליפידמיה (4,434 משתתפים) למינון קבוע של טיפול נגד יל"ד לבד, סטטינים לבד ושתי התרופות ביחד לתקופה שווה או מעל 4 שבועות. הורדת לחץ הדם היתה שווה עם טיפול נגד יל"ד ביחד עם סטטינים בהשוואה לטיפול להורדת לחץ הדם בלבד. טיפול תרופתי להורדת לחץ הדם ביחד עם סטטינים בהשוואה לטיפול בסטטינים בלבד הביא לירידה קלה ומובהקת של 3.9 מ"ג/ד"ל ב – LDL והשפעה זאת היתה קשורה ברובה בשילוב של אמלודיפין עם אטורבסטטין או רוזובסטטין. לא נמצא כל הבדל מבחינת הבטיחות.

Kanukula R, Esam H, Sundström J, et al. Does co-administration of antihypertensive drugs and statins alter their efficacy and safety? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

J Cardiovasc Pharmacol. 2019;73:352-358.

הערת פרופ' יודפת

בסקירה ובמטה-אנליזה נמצא שכאשר התרופות ליל"ד ניתנים ביחד עם סטטינים אין לסטטינים כל השפעה על הורדת לחץ הדם ובצורה דומה אין לתרופות ליל"ד כל השפעה על ה – LDL. מצד שני, שילוב של אמלודיפין עם ליפיטור/קרסטור מורידה את רמת ה – LDL יותר אמנם בצורה שולית מאשר הטיפול בסטטינים בלבד. יש לציין שבמחקרים שנכללו לא טופלו החולים בדיורטיקה וחסמי ביטא להם יש השפעה על הליפידים. דווח שהמנגנון העיקרי שמעורב בפעילות ההדדית של אמלודיפין וסטטינים גורם לעיכוב מתחרה של CYP3A4 (שמעורב במטבוליזם של סימוביל, ליפיטור ולובסטטין) וכתוצאה קיימת חשיפה גדולה יותר לאחד או לשניהם על הפעילות ההדדית של שתי התרופות. מנגנון אפשרי אחר מערב עיכוב של תובלת התרופה ע"י גליקופרוטאין – P ו/או ע"י פפטיד התובלה של אניון אורגני 1B1 ואפלוקס של חלבון שמוביל תנגודת לסרטן השד שמעורבים בקליטה ובמטבוליזם של הסטטינים. באופן מעשי יש לזכור ש – CCBs הדיהידרופירידינים מגבירים במידת מה את פעילות הסטטינים בעוד שדיורטיקות הלולאה והתיאזידים מעלים את ה – LDL ללא השפעה על ה – HDL והטריגליצרידים ושלחסמי ביטא אין כל השפעה על ה – LDL, על עליית הטריגיצרידים או הורדת ה – HDL. הפעילות ההדדית בין תרופות אלו עם סטטינים אינה ידועה. ההנחיה כיום היא לא לרשום סימוביל במנה גדולה מ – 20 מ"ג ביחד עם אמלודיפין למניעת מיופתיה או רבדומיוליזיס בגלל עלייה בריכוז הסימוביל בנסיוב. למרות זאת, לא נכלל בסקירה הנוכחית כל מחקר שבדק פעילות הדדית של סימוביל עם אמלודיפין. אין כל הנחיות לגבי שילוב אמלודיפין עם ליפיטור או קרסטור. לכן המשמעות העיקרית של הסקירה הנוכחית היא שאין כל פעילות הדדית משמעותית בהשפעת ACEIs, ARBs, CCBs וסטטינים כאשר הם ניתנים ביחד וניתן לשלבם בטבליה אחת לפישוט התהליך ולהגברת ההיענות.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה