האם שילוב של גיל מבוגר, הפרשה מוגברת של מיקרואלבומין והיסטוריה של מחלה CV מזהה חולי יל"ד שהורדה נמרצת של לחץ הדם תוריד טוב יותר את הסיכון ה – CV? עיבוד ממחקרי ACCORD ו – SPRINT.

תאריך: 01/07/2018

מטרת העיבוד הנוכחי שנערך ע"י חוקרים מאוניברסיטת טקסס היתה לזהות חולי יל"ד אשר יפיקו את הרווח הנקי ע"י טיפול נמרץ ביל"ד. הנתונים נלקחו ממחקרי ACCORD ו – SPRINT. החוקרים בחרו מתוך נתוני SPRINT את החולים (8,357 חולים) עם השיעור הגבוה ביותר של אירועים CV עם תיקוף לחולים עם פחות אירועים חמורים  ו – 2.258 מתוך ACCORD. בעיבוד נוצרו 3 מישתני החלטה שכללו גיל שווה או מעל 74, יחס אלבומין/קראטינין שווה או מעל 34 והיסטוריה של מחלה CV קלינית. לפי סיווג זה נכללו 48.6% ב – SPRINT ו – 55.3% ב – ACCORD בקבוצת ה"סיכון הגבוה". הטיפול הנמרץ לעומת הטיפול הרגיל היה קשור בשיעור נמוך יותר של אירועים CV גדולים בקבוצה זאת של סיכון גבוה באופן מובהק ביחס סיכון של 0.66 ב –SPRINT ושל 0.67 ב – ACCORD אבל לא בשאר החולים עם סיכון נמוך. בנוסף, הורדה נמרצת של לחץ הדם היתה קשורה בסיכון נוסף של תופעות לוואי חמורות בקבוצת הסיכון גבוה.

Wang S, Khera R, Das SR, et al. Usefulness of a simple algorithm to identify hypertensive patients who benefit from intensive blood pressure lowering. Am J Cardiol. 2018 Apr 11. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד הנוכחי נמצא שגיל של 74 או יותר, הפרשת מיקרואלבומין שווה או מעל 34 והיסטוריה של מחלה CV  קודמת יכולים להבחין בין חולי יל"ד עם סיכון גבוה לאלו עם סיכון נמוך לאירועים CV. רק הקבוצה עם הסיכון הגבוה הראתה ירידה מובהקת ע"י טיפול אינטנסיבי להורדת לחץ הדם (סיסטולי נמוך מ – 120 ממ"כ) לעומת הטיפול הרגיל (סיסטולי נמוך מ – 140 ממ"כ). הרווח ה – CV של הורדה נמרצת בלחץ הדם לא מוסבר ע"י הורדה גדולה יותר של לחץ הדם הסיסטולי בקבוצת הסיכון הגבוה. השיפור בתוצא ה – CV שקשור ביעד לחץ דם נמוך יותר בקבוצת הסיכון הגבוה לא היה מלווה בתופעות לוואי חמורות נוספות. תוצאות אלו עקביות גם בעיבוד של ACCORD ו – Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Follow On Blood Pressure Study (ACCORDION) שמראה אינטראקציה אפשרית בין איזון נמרץ של הגלוקוזה והורדה נמרצת בלחץ הדם על התוצא ה – CV. ההנחה היא שלחץ זילוף נמוך מוכפל בזמינות נמוכה של גלוקוזה יכול להזיק לאברים חיוניים, דבר שיכול אולי להסביר את חוסר ההשפעה של הורדה נמרצת בלחץ הדם וברמת הגלוקוזה ב – ACCORD.  צריך רק לזכור ששני המחקרים לא תוכננו לעסוק בקבוצה עם סיכון נמוך שיתכן שיהיו ללא כל רווח מהטיפול הנמרץ ועיבוד זה יכול לשמש רק "כמוליד היפותיזה".

כתיבת תגובה