האם שונות בלחץ הדם גם אם הוא תקין קשורה בסיכון מוגבר לאישפוזים ותמותה?

תאריך: 01/07/2018

מטרת המחקר שבוצע באוניברסיטה של צפון דקוטה בארה"ב היתה לבדוק השפעת השוני במדידות לחץ הדם בקרב 240,622 מטופלים (גיל 20-100) מהקהילה ללא בחירה עם רישום לפחות של 10 מדידות של לחץ הדם במשך 3 שנים. בעיבוד נמצא שהשונות (לפי כל שיטות החישוב) בלחץ הדם במדידות לחץ הדם במרפאה היתה קשורה באישפוזים או תמותה לאחר מכן. שינויים בלחץ הסיסטולי מעל 10-12 ממ"כ או בדיאסטולי מעל 8 ממ"כ היו קשורים בעלייה מובהקת של אישפוז או תמותה (יחסי סיכון מ – 2.0 ל – 4.5). שונות בעשירון הגבוה ביותר היתה קשורה בעליית הסיכון באופן דרמתי יותר עם יחסי סיכון מ – 4.4 ל – 42. שינויים בלחץ הסיסטולי מעל 35 ממ"כ העלו את הסיכון היחסי לתמותה פי 4.5 ושונות בלחץ הדיאסטולי מעל 23-24 ממ"כ שילשו את הסיכון לאישפוז ותמותה. הסיכון לא השתנה גם ע"י ריבוד ליל"ד.

Basson MD, Klug MG, Hostetter JE, Wynne J. Visit-to-visit variability of blood pressure is associated with hospitalization and mortality in an unselected adult population. Am J Hypertens. 2018 May 31. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצא החשוב ביותר בעיבוד הנוכחי הוא ששונות בלחץ הדם שנמדד במרפאה (עם כל המגבלות כולל יל"ד של החלוק הלבן ויל"ד ממוסך) גם ללא יל"ד, גם אם הוא מאוזן תרופתית קשור בסיכון מוגבר לאישפוזים ולתמותה. שונות קשורה כנראה באי יציבות אוטונומית שיכולה להקדים התפתחות או החמרה של הפרעה בתיפקוד הקיר הווסקולרי, בסוכרת, בנזק למוח ו/או דמנציה או בהפרעות בהומיאוסטזיס שעדיין אינן ברורות. גם הגיל, מגדר נשי, עישון, מחלת עורקים היקפיים, סוכרת, אי ספיקת כליות, שונות במהירות הדופק, לחץ פעימה מורחב וטיפול במעכבי ACEs נמצאים בקורלציה עם השונות בלחץ הדם בעוד שכלורתאלידון ואמלודיפין קשורים בהורדת השונות בחולי יל"ד מטופלים. החוקרים מציינים שממצאים אלו מעלים את החשיבות של השונות בלחץ הדם שניתנת לחישוב מהרישומים האלקטרוניים של כל חולה ובעיקר בחולים עם שינויים גדולים בלחץ הסיסטולי מעל 34 והדיאסטולי מעל 23 ממ"כ. ניתן לבצע חישוב השונות גם בחולים מאושפזים. יש צורך גם במחקרים נוספים כדי לבדוק את היעילות של התערבויות בחולים עם שונות גדולה בלחץ הדם באלו שמטופלים ב – ACEIs לשקילת יעילותם בסוכרת ובאי ספיקת לב לעומת הסיכון להגברת השונות. בדיקה זאת יש לבצע גם בשמנים ובמעשנים. גם דביקות בטיפול יכולה להקטין את השונות. מעניין גם לבדוק איך משפיעים ה – ARBs על השונות והאם הטיפול המשולב עם CCBs ינטרל את השונות אם היא נגרמת ע"י ה – ARBs. מעניין גם לבדוק האם לשונות בלחץ הדם תוך רישומי ה – ABPM וביניהם יש השפעה על הפרוגנוזה גם באנשים ללא יל"ד.

כתיבת תגובה