האם לחץ דם שווה או מעל 130 ממ"כ בגילאי ה – 50 קשור בסיכון מוגבר לדמנציה?

תאריך: 01/07/2018

מטרת המחקר במסגרת Whitehall II cohort study היתה לבדוק את הקשרים של לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי בגיל 50, 60, ו – 70 עם היארעות של דמנציה, והאם מחלה CV על פני המעקב משפיעה על הקשר הזה. לחץ הדם נמדד במרפאה (בתחילה בספיגמומנומטר ובשנים המתקדמות במכשיר דיגיטלי) ב – 1985, 1991, 1007 וב – 2003. השכיחות של דמנציה (385 מתוך 8,639) אושרה ברשומות הרפואיות האלקטרוניות עם מעקב עד 2017. מדידות רצופות של לחץ הדם הראו שלחץ דם סיסטולי שווה או מעל 130 ממ"כ בגיל 50 אבל לא בגיל 60 או 70 קשור בסיכון מוגבר ומובהק (יחס סיכון של 1.38) לדמנציה לאחר תקנון לגורמים חברתיים-דמוגרפיים, התנהגות בריאותית ושינויים עם הזמן של מצבים כרוניים. לא נמצא כל קשר בין לחץ הדם הדיאסטולי ודמנציה. משתתפים שהיו בחשיפה ללחץ דם סיסטולי שווה או מעל 130 ממ"כ בגילים ממוצעים של 45 ו – 61 היו בסיכון מוגבר לדמנציה (יחס סיכון מובהק של 1.29) בהשוואה לאלו עם חשיפה נמוכה לערכים אלו. בעיבוד במודלים רבי- משתנים נמצא שלחץ הדם הסיסטולי בגילאי ה – 50 היה קשור עם סיכון מוגבר לדמנציה באלו ללא מחלה CV לאורך המעקב (יחס סיכון מובהק של 1.47).

Abell JG, Kivimäki M, Dugravot A, et al. Association between systolic blood pressure and dementia in the Whitehall II cohort study: role of age, duration, and threshold used to define hypertension. Eur Heart J. 2018 Jun 12. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצאים במחקר זה שמבוססים על מחקר תצפיתי ארוך טווח שנערך בקרב יותר מ – 8,000 משתתפים משני המגזרים תומכים בהנחה שיל"ד באמצע החיים ולא בסוף החיים קשור בסיכון מוגבר לדמנציה. לחץ דם גבוה מעל 130 ממ"כ בגילאי ה – 50 בניגוד ללחץ הדם הקונבנציונלי עם סף של 140 ממ"כ היה קשור בעליית הסיכון לדמנציה. לפי נתוני המחקר הסיכון המוגבר היה כבר סביב לחץ דם סיסטולי של 130 ממ"כ. ערכי לחץ דם זה בגילאי ה – 70 לא היה קשורים בהיארעות של דמנציה. תיקנון למחלה CV אמנם החליש את הקשר בין יל"ד ודמנציה בגילאי ה – 50 אבל עיבודים במודלים רבי-משתנים הראו שקיים קשר באלו ללא מחלה ,CV ממצא שמביא להנחה שמחלה CV קלינית אינה מסבירה באופן מלא את הקשר בין יל"ד ודמנציה. ממצאים אלו מדגישים את חשיבות לחץ הדם הסיסטולי הגבוה כגורם סיכון לדמנציה ואת הצורך לבדוק במחקרים גדולים יותר בהקשר למניעה. עלי לציין, שממצאי מחקר זה תומכים בהנחיות נובמבר 2017 האמריקאיות ליעד הורדת לחץ הדם הסיסטולי הוא נמוך מ – 130 ממ"כ. המגרעת העיקרית של מחקר זה היא הסתמכותו על נתונים אלקטרוניים באבחנה של דמנציה ולא על מעקב קליני ולכן יתכן שמקרים קלים של דמנציה לא נכללו ובנוסף, לא ניתן לאבחן את סוג הדמנציה.

כתיבת תגובה