האם טיפול נמרץ להורדת לחץ הדם מעלה את הסיכון לירידה ב – eGFR? עיבוד ממחקרי SPRINT ו – ACCORD-BP.

תאריך: 01/07/2018

מטרת העיבוד הנוכחי של שני המחקרים היתה לבדוק את השפעת הטיפול הנמרץ (נמוך מ – 120 ממ"כ סיסטולי) לעומת הטיפול הרגיל (נמוך מ – 140 ממ"כ סיסטולי) על eGFR בחולי יל"ד. במחקר SPRINT נכללו 4,678 חולים בזרוע הטיפול הנמרץ לעומת 4,683 בטיפול הרגיל. עיבוד ממחקר ACCORD-BP נערך בחולים עם איזון תקין של הסוכרת שמספרם בטיפול הנמרץ היה 1,184 חולים ו- 1,178 בטיפול הרגיל. העיבוד כלל ריבוד ללחץ דם "נמוך": חולים <120/<70 ממ"כ, "לחץ דם בינוני": 120-140/70-85 ממ"כ ו"לחץ דם גבוה": >140/>85 ממ"כ. ירידה ב – eGFR של 30% ב – SPRINT והכפלה של רמת הקראטינין או ירידה גדולה מ – 20 ב – eGFR ב – ACCORD. חולים ב – SPRINT ללא מחלת כליות כרונית בטיפול הנמרץ היו ביחס סיכון מוגבר ומובהק של 3.68 לירידה של 30% ב – eGFR לעומת אלו בטיפול הרגיל. רק לחץ דם דיאסטולי בין 70 ל – 85 ממ"כ היה קשור בירידה מובהקת עם יחס סיכון של 0.63 לעומת אלו עם לחץ דיאסטולי נמוך מ – 70 ממ"כ. ערכים דיאסטוליים בינוניים אלו היו קשורים גם ביחס סיכון מובהק של 0.55 בחולי מחלת כליות כרונית. בצורה דומה, חולים ב – ACCORD שקיבלו טיפול נמרץ היו ביחס סיכון מובהק של 1.83 להכפלת רמת הקראטינין או לירידה מעל 20 של ה – eGFR. חולים ברובד הגבוה והבינוני של לחץ הדם הסיסטולי לעומת הרובד הנמוך של לחץ הדם הסיסטולי היו ביחס סיכון נמוך ומובהק של 0.79.

Rayamajhi S, et al. Hypertension and kidney Disease: Effect of intensive blood pressure intervention. Presented at the 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, 8-11 June 2018, Fira Barcelona, Spain.

הערת פרופ' יודפת

מחקר זה עדיין לא פורסם ולכן קשה לדון בהיבטים השונים של תוצאותיו. שיעור הפגיעות הקשות בכליות כולל הופעת אי ספיקת כליות סופנית היה 4.1% בטיפול הנמרץ לעומת 2.5% בטיפול הרגיל – הבדל מובהק. בעיבוד נוסף קודם שנערך בקרב אלו עם מחלת כליות כרונית לא נמצא כל הבדל מובהק בירידה של 50% או יותר ב –eGFR בין הטיפול הנמרץ לבין הטיפול הרגיל. בעיבוד הנוכחי נמצא שטיפול נמרץ בלחץ הדם בשני המחקרים היה קשור בירידה מובהקת של eGFR עם סיכון מוגבר שנע בין 30-50% בעיקר בירידה דיאסטולית גדולה בלחץ הדם ב – SPRINT וירידה מובהקת של הלחץ הסיסטולי ב – ACCORD-BP. הממצא שירידה דיאסטולית נמוכה מ – 70 ממ"כ לעומת ירידה בין 70 ל – 84 ממ"כ תרמה יותר לפגיעה בכליות הוא חדש ונגרם כנראה בגלל זילוף דם נמוך לכליות במקביל לירידה בזילוף לעורקי הכלייה.

כתיבת תגובה