האם רמה גבוהה ברמת Transforming Growth Factor β1 בפלסמה היא חזאית להתפתחות יל"ד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/06/2017

מטרת המחקר היפאני היתה לבדוק האם רמה גבוהה של Transforming Growth Factor β1 (TGF-β1) היא חזאית להתפתחות יל"ד. בסקר בריאות שנערך בשנים 2002-4 בקרב 528 אנשים בעיירה בדרום-מערבי יפאן נכללה פרט לבדיקות הרוטיניות גם בדיקה לרמת ה – TGF-β1. מתוכם היו 149 אנשים ללא יל"ד בבסיס. בחישובים שונים נקבע שערך החיתוך הוא 8.9 נ"ג/מ"ל. תוך תקופת מעקב של 14 שנים פיתחו 59 מהם יל"ד. רמת ה – TGF-β1 היתה קשורה באופן מובהק בהתפתחות של יל"ד לאחר תיקנון למערפלים. לאחר עיבודים רגרסיביים נמצא יחס סיכון מובהק של 3.582 להתפתחות של יל"ד בקבוצה עם רמת TGF-β1 גבוהה מנקודת החיתוך לעומת הקבוצה עם רמה נמוכה מקו החיתוך לאחר תיקנון לערפלנים.

Nakao E, Adachi H, Enomoto M, et al. Elevated plasma transforming growth factor β1 levels predict the development of hypertension in normotensives: The 14-year follow-up study. Am J Hypertens. 2017 May 30. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
TGF-β1 הוא ציטוקין פליאוטרופי חזק שנמצא בכל הרקמות והוא מעורב בשגשוג של תאים, בדיפרנציאציה, בהזדקנות, באפופטוזיס, בדיכוי גידולים, בחיסון, בריפוי פציעה ועוד. הוא יכול לקדם הצטברות משתית חוץ-תאית ע"י המרצה של הסינתזת שלה ומניעת פירוקה, ריפוי הרקמה ועיצובה מחדש. יצירת יתר של גורם זה יכולה לגרום בפיברוזיס שבין השאר יכול להיות מעורב בפתוגנזה של מספר סיבוכים של יל"ד כמו LVH, עיצוב וסקולרי מחדש, ואי ספיקת כליות סופנית בעיקר במצבים בהם קיימת רמה גבוהה של אנגיוטנסין.

כתיבת תגובה