האם לתרגול סיבולת ע"י לחיצות כף היד לעומת תירגול אירובי אין השפעה על הורדת  לחץ הדם?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/06/2017

 

מטרת במחקר היווני היתה להשוות השפעת תרגול איזומטרי ע"י לחיצות כף היד על לחץ הדם לעומת תרגול אירובי. במחקר האקראי והמבוקר (לחיצות קלות כ – 5% מהלחיצה המרבית למשך 2 דקות של כף היד) נכללו 75 חולי יל"ד שהוקצו אקראית לשלושת סוגי התרגול. לחץ הדם נמדד במרפאה וב –ABPM וכן נערכו בדיקות בלתי חודרניות שכללו היענות כלי הדם והתנגודת הכלית הסיסטמית בבסיס ולאחר 12 שבועות. לא נמצאו הבדלים במאפיינים האפידמיולוגיים וההמודינמיים בין הקבוצות. תרגול אירובי הביא לירידה מובהקת של לחץ הדם במשך 24 שעות ובמדידות במרפאה, לירידה מובהקת בתנגודת ההיקפית הכלית ולירידה במדד הגמישות של העורקים הקטנים. לעומת זאת, לא נמצאו כל שינויים מובהקים בין מאפיינים אלו ע"י לחיצת כף היד המרבית או המדומה.

Pagonas N, Vlatsas S, Bauer F, et al. Aerobic versus isometric handgrip exercise in hypertension: a randomized controlled trial. J Hypertens. 2017 Jun 15. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

כל ההנחיות להורדת לחץ הדם מדגישות את החשיבות של פעילות גופנית ובחלקם הגדול מדגישים את יתרונה של הפעילות האירובית אם כי קיימים מחקרים בהם נמצאה השפעה שווה של תרגולי סיבולת לתרגול ארובי בהורדת לחץ הדם בעיקר בנורמוטנסיביים או בטרום  יל"ד. חלק ניכר מחולי יל"ד בגילאים המתקדמים אינו מסוגל לבצע פעילות אירובית ולכן מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק תחליפים כמו תירגול לחיצת כף היד שחלק ניכר מהנכים יכולים לבצע.  תוצאות המחקר מאכזבות היות והן מראות שלתרגול איזומטרי מסוג לחיצת כף היד בניגוד לתרגול אירובי אין כל השפעה על הורדת לחץ הדם בחולי יל"ד, על הורדת התנגודת ההיקפית ועל קישיון העורקים הקטנים. יתרונו של המחקר הנוכחי בהיותו הראשון מסוגו בגלל המספר הגדול של המשתתפים שכולם סבלו כבר מיל"ד שאובחן לא רק במרפאה אלא גם ב – ABPM ובנוסף, בהכללת קבוצת ביקורת. אבל יש לציין ש – 76% מהחולים היו בטיפול תרופתי ולכן אין לשלול את האפשרות שתרגולי הסיבולת הורידו את לחץ הדם במידת מה ש"נבלעה" ע"י השפעת הטיפול התרופתי ואילו השפעת התרגול האירובי היתה מ"עבר" להשפעת הטיפול התרופתי. השאלה היא האם קיימת הצדקה להמליץ על ביצוע תרגילי לחיצת היד כ"הרע במיעוטו" לאור תוצאות מחקר זה?

כתיבת תגובה