האם לסיפור משפחתי של מחלה קרדיו-מטבולית אצל ההורים יש השפעה מובהקת על התפתחות של קשיות העורקים בקרב הצאצאים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/06/2017

מטרת העיבוד הנוכחי שנערך בנתוני המחקר מבוסס-האוכלוסייה Malmö Diet Cancer (3,056 משתתפים) שנבדקו בשנים 1992-1996 ופעם נוספת בין 2007 ל – 2012 היתה לבדוק את השפעת ההיסטוריה קרדיו-מטבולית של ההורים שלהם על מהירות גל הפעימה בצאצאים. המישתנים שנבדקו היו אנתרופומטריים, מהירות גל הפעימה קרוטיד-פמורל וסיפור משפחתי חיובי של מחלה קרדיו-מטבולית. מחלה קרדיו-מטבולית חיובית אצל ההורים חולקה ל – 3 קטיגוריות: סיפור משפחתי של אירועים CV, סיפור משפחתי של סוכרת מסוג 2 וסיפור משפחתי של יל"ד. במודל הראשון של העיבוד נערך תיקנון לגיל, מגדר, לחץ הדם הממוצע ומהירות הדופק ובמודל העיבוד השני בוצע תיקנון לדיווח עצמי של היסטוריה רפואית של הצאצאים. בעיבודים נמצא שכל שלושת הקטגוריות היו קשורות באופן מובהק ברמות מוגברות של מהירות גל הפעימה. תוצאות אלו נשארו מובהקות גם כאשר נערך תיקנון נוסף לשלושת הקטגוריות.

Fatehali AA, Gottsäter M, Nilsson PM. Family history of cardiometabolic diseases and its association with arterial stiffness in the Malmö Diet Cancer cohort. J Hypertens. 2017 Jun 28. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצא העיקרי בעיבוד התצפיתי הנוכחי שנערך בעוקבה גדולה היה שקשיות העורקים (לפי מהירות גל הפעימה) היא מוגברת בצאצאים להורים עם סיפור משפחתי של מחלה קרדיו-מטבולית ויל"ד ללא כל קשר להמודינאמיקה של הצאצאים. המנגנון אינו ידוע אם כי במספר מחקרים נמצא שלהרגלי אורח החיים כמו תזונה ופעילות גופנית יש השפעה על קשיות העורקים ללא כל הסבר למנגנון. במחקרים אחרים נמצא שלקשיות העורקים יש מרכיב גנטי ומספר פולימורפיזמים גנטיים משפיעים על היווצרותו. מצד שני, היסטוריה משפחתית אינה יכולה להסביר רק השפעה גנטית היות והיא מושפעת גם ע"י משובים מהסביבה ומהעולם כמו אורח החיים ומצבים נפשיים-חברתיים (אפיגנטייים). בנוסף, אין עדיין כל מחקר שהראה שהורדת מהירות גל הפעימה מוריד את האירועים ה – CV. החולשה העיקרית של העיבוד הנוכחי היא שההיסטוריה הקרדיו-מטבולית של ההורים היתה מבוססת על דיווח בלבד כך שלא ניתן אפילו לכמת אותה ומהיות העיבוד תצפיתי לא ניתן לקבוע סיבתיות.

 

כתיבת תגובה