האם יעד הורדת לחץ הדם הסיסטולי במרפאה צריך להיות נמוך מ – 140 ממ"כ – מטה אנליזה

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/06/2017

מטרת המטה-אנליזה היתה למצוא את הקשר בין ערכי לחץ הדם שהושגו לאחר טיפול לבין הסיכון ל – CVD ולתמותה מכל סיבה. נכללו במטה-אנליזה מחקרים קליניים מבוקרים ואקראיים לטיפול תרופתי ליל"ד וליעדי הורדת לחץ הדם עם דיווח על הבדלים של 5 ממ"כ או יותר בלחץ הדם שהושג במחקר. נכללו 42 מחקרים שכללו 144,220 חולים. באופן כללי נמצא יחס קווי בין לחץ הדם הסיסטולי שהושג והסיכון ה – CV והתמותה כאשר הסיכון הנמוך ביותר היה בין 120-124 ממ"כ. במעקב ממוצע של 3.6 שנים נמצא שבמחקרים שהגיעו לערכים אלו היה יחס סיכון מובהק ונמוך של 0.71 בהשוואה למחקרים שהגיעו לממוצע לחץ דם בין 130-134 ממ"כ, יחס סיכון מובהק של 0.58 לעומת אלו עם לחץ דם שהושג בין 140-144 ממ"כ, יחס סיכון מובהק של 0.51 בהשוואה להשגת לחץ דם בין 150-154 ויחס סיכון מובהק של 0.47 לעומת אלו עם לחץ דם מעל 160 ממ"כ או יותר. ממצאים ויחסי סיכון מובהקים דומים נמצאו לגבי הסיכון לתמותה מכל סיבה.

Bundy JD, Li C, Stuchlik P, et al. Systolic Blood Pressure Reduction and Risk of Cardiovascular Disease and Mortality: A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Cardiol. 2017 May 31. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
כזכור, יעד הורדת לחץ הדם הסיסטולי במחקר SPRINT (ללא חולי סוכרת מסוג 2) היה מתחת ל – 120 ממ"כ על פי מדידות ללא נוכחות צוות רפואי ואילו המטה אנליזה הנוכחית מוסיפה יעד נוסף להורדת לחץ הדם בין 120-124 ממ"כ שפחות או יותר מתאים ליעד של 130 ממ"כ בחיי היום יום במרפאה. מאמר המערכת מעלה את הצורך בעדכון ההנחיות שקיימות כיום:

  1. יש לאשר את האבחנה ע"י מדידות רבות של לחץ הדם בבית או ע"י ABPM שבהם קיימת עדיין אי ודאות מה הם יעדי הורדת לחץ הדם. כמו"כ יש לברר סיבות משניות לפי הצורך.
  2. יש לבדוק את הסיכון ה – CV ע"י הכלים השונים כמו מדד פרמינגהם.
  3. יעד מטרת הורדת לחץ הדם בעיקר באלו עם סיכון CV גדול צריך להיות מתחת ל – 130 ממ"כ לכל חולה בנפרד כמו בחולי סוכרת עם יל"ד בעיקר להורדת הסיכון לשבץ מוחי. יש להוסיף את הטיפול התרופתי שהוא לרוב בין 2-3 תרופות בתוספת להתערבות לשינוי סגנון החיים.
  4. יש לטפל ביל"ד בשיטות שאינם תרופתיות בעיקר באלו עם אי סבילות לתרופות ועם סיכון נמוך עם יעד מתחת ל – 150 ממ"כ ואם ניתן אף נמוך יותר.
  5. להישאר מודעים לסיכון שעלול להתפתח בגלל טיפול נמרץ להורדת לחץ הדם ושימוש בתרופות מרובות.

דעתי היא שקיים צורך דחוף לעדכן את יעדי הורדת לחץ הדם בבית (כיום מתחת ל – 135/45) וב – ABPM (ערות מתחת ל 135/85 ממ"כ ושינה מתחת ל – 120/70 ממ"כ) לא רק במטופלים בריאים אלא לקחת בחשבון נתונים דמוגרפיים, מגדרים ומחלות כרוניות.

כתיבת תגובה