לטיפול ביל"ד גם במינונים גדולים אין כל השפעה על נפילות בישישים.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 04/06/2015

מטרת המחקר האמריקאי היתה לבדוק את הקשר בין שימוש ממושך של סוגי תרופות שונות לטיפול ביל"ד לבין סוגים שונים של נפילות, לבדוק השפעת המינונים השונים של התרופות ולהעריך את הקשר בין הסיכון לנפילות לבין הבדלים בזילוף הדם במוח (ע"י דופלר U/S ו – CO2 vasoreactivity). הנתונים הבסיסיים שנאספו בקרב 589 אנשים מתוך הקהילה (בגיל 70-97) כללו פרטים דמוגרפיים, מאפיינים קליניים וטיפול תרופתי ארוך-טווח ביל"ד. המעקב נערך ע"י דיווח עצמי על נפילות כל חודש תוך שימוש בגלויות או בטלפון. לא נמצא כל קשר בין שימוש בתרופות נגד יל"ד לנפילות. נמצאה ירידה מובהקת של הסיכון לשנה בנפילות עם פציעה בקרב חולים שטופלו ב – ACEIs (יחס הסתברות של 0.62) וירידה מובהקת בכל סוגי הנפילות ע"י טיפול ב – CCBs (יחס הסתברות של 0.62) וירידה בנפילות בבית (יחס הסתברות מובהק של 0.57) בהשוואה לחולים שלא טופלו בתרופות אלו. גם שימוש במינונים גדולים יותר היה קשור בסיכון נמוך לנפילות. זילוף דם מוגבר במוח נמצא במטופלי CCBs לעומת אלו שלא טופלו בתרופות אלו.

Lipsitz LA, Habtemariam D, Gagnon M, et al. Reexamining the effect of antihypertensive medications on falls in old age. Hypertension. 2015 May 4. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
תוצאות מנוגדות דווחו במחקרים השונים שעסקו בהשפעת טיפול תרופתי ביל"ד על כל סוגי הנפילות. תוצאות המחקר הנוכחי מראות ששימוש כרוני בתרופות נגד יל"ד בקרב ישישים שחיים בקהילה אינו קשור בסיכון לנפילות וזאת בניגוד לאמונה הקודמת. לא מינון סטנדרטי ולא מינונים גבוהים של כל סוגי התרופות נגד יל"ד קשורים בסיכון לנפילות. יתרה מכך, טיפול ב – ACEIs מוריד את הסיכון לנפילות עם פציעה וטיפול ב – CCBs  היה קשור בירידה בסיכון לכל סוגי הנפילות כולל נפילות בבית. אחד המנגנונים האפשריים למניעת נפילות ע"י  חסמי תעלות הסידן קשור בעלייה בזילוף המוחי ומניעת פגיעה מוחית איסכמית. עם כל זאת ממצא זה אינו מעיד על סיבתיות ומצריך תיקוף במחקרים נוספים. לכאורה, נראה שהורדת לחץ הדם אמורה גם להוריד את הזילוף המוחי אלא שקיימת ראייה עדיין מנתונים מעטים שאיזון ממושך של לחץ הדם משפר את ההמודינאמיקה המערכתית ומוחית. חוקרים אלו הראו במחקר קודם שטיפול בחסם של תעלות הסידן בחולים כליליים הפחית את התקפי צניחת לחץ הדם לאחר הארוחות או בשינוי התנוחה. ממצאים דומים אבל פחות מרשימים נמצאו גם ע"י טיפול בנוגדי המערכת רנין-אנגיוטנסין. עם כל זאת יש לזכור שמתן טיפול חדש יכול בהחלט לגרום לירידה מוגזמת בלחץ הדם ולנפילות כפי שמובא במחקר הבא.

כתיבת תגובה