טמפרטורה חיצונית גבוהה ללא קשר ללחות קשורה בירידה בלחץ הדם.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 04/06/2015

מטרת המחקר ההולנדי היתה לבדוק את הקשר בין מאפיינים אקלימיים (ממוצע יומי של טמפרטורה ולחות) ולחץ הדם בעוקבה גדולה של אנשים בריאים ועם מעקב ארוך-טווח. נכללו במחקר 101,377 תורמי דם שערכו 691,107 ביקורים בבנק הדם בשנים 2007 עד 2009. נתוני מזג האוויר נלקחו מהשירות המטאורולוגי ההולנדי. הקשר בין לחץ הדם שנלקח לפני תרומת הדם לבין נתוני מזג האוויר נבדקו בעיבוד רגרסיה קווית. ערכי לחץ הדם הסיסטולי היו בממוצע נמוכים ב – 0.18 ממ"כ והדיאסטולי ב – 0.11 ממ"כ לכל עליה של מעלה אחת בטמפרטורה היומית הממוצעת. טמפרטורות גבוהות יותר היו קשורות עם לחץ דם נמוך יותר ללא כל קשר ללחות ולערפלנים אחרים. הקשר היה חזק יותר בגיל מבוגר יותר ועם טמפרטורות גבוהות יותר.

van den Hurk K, de Kort WLAM, Denium J, et al. Higher outdoor temperatures are progressively associated with lower blood pressure – a longitudinal study in 100,000 healthy individuals. J Am Soc Hypertens 2015 May 11. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
הבאתי את המחקר הנוכחי לא כל כך כדי להראות מה שידוע כבר שנים רבות שטמפרטורה גבוהה קשורה בירידת לחץ הדם אלא לדון במשמעות ממצאים ידועים אלו לגבי חולים שמטופלים ביל"ד. ממצאי מחקר זה מאשרים שממוצע לחץ הדם קשור באופן הפוך עם טמפרטורה גבוהה ללא כל קשר ללחות, בעיקר בגילאים המבוגרים יותר. המנגנון קשור בעיקרו בהרחבת כלי הדם והורדת התנגודת ההיקפית כאשר התאיידות הזיעה יכולה להוריד את לחץ הדם ע"י הורדת נפח הדם. טמפרטורה גבוהה קשורה גם בעלייה בטסיות הדם ובמספר הכדוריות האדומות עם עלייה בצמיגות הדם, בעיקר בקשישים שביחד עם הפרעה בתיפקוד הבארו-קולטנים ובתגובת כלי הדם יכולה להיות קשורה באירועים קרדיו-וסקולריים. שנים שאני מנחה את מטופלי לעקוב אחרי לחץ הדם בחודשי הקיץ החמים ולשקול הורדת תרופה או הפחתת המינון כפי שאני מנחה אותם לקראת חודשי החורף לאפשרות של תוספת תרופה או מינון עם עליית לחץ הדם שנגרמת ע"י התכווצות כלי הדם בגלל הקור. עם כל זאת, צריך לזכור שלחץ הדם במחקר הנוכחי נמדד רק פעם אחת ולכן לפחות לממצאי מחקר זה יש להתייחס בזהירות.

כתיבת תגובה