האם לבילירובין ולאנזימי הכבד יש השפעה על לחץ הדם ועל הסיכון הקרדיו-וסקולרי?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 04/06/2015

מטרת המחקר הסקוטי היתה לבדוק את הקשר בין מבחני תיפקודי הכבד הבסיסיים לבין תמותה מסיבה ספציפית לאחר תיקנון למשתנים קרדיו-וסקולריים קונבנציונליים. נכללו במחקר 12,000 חולי יל"ד מטופלים במרפאה שלישונית עם מעקב של 35 שנים ונבדק הקשר בין מבחני תיפקודי הכבד על לחץ הדם לאורך השנים. סך הזמן בסיכון היה 173,806 שנות אדם עם חציון הישרדות של 32.3 שנים. לחץ הדם הסיסטולי במעקב מעל 5 שנים השתנה ע"י ירידה של 0.4 ממ"כ (השפעת SGPT ובילירובין), ע"י עלייה של 2.1 ממ"כ (השפעת פוספטזה בסיסית) ועלייה של 0.9 ממ"כ (השפעת גמה GT) לכל עלייה בסטיית התקן. הבילירובין וה – SGPT הראו קשר הפוך מובהק עם התמותה הכללית והתמותה הקרדיו-וסקולרית, הפוספטזה הבסיסית והגמה GT הראו קשר חיובי ו – SGOT הראה קשר בצורת U. הבילירובין הראה שיפור נוסף של 8% לאחר 25 שנים ו – 26% אחרי 35 שנים בתמותה הקרדיו-וסקולרית בעוד שכל סמני הכבד ביחד היו קשורים בשיפור ההישרדות בחיים בין 19 ל – 47% בהשוואה למודל בקרה. בחולי יל"ד מראים אנזימי הכבד והבילירובין השפעה עצמאית על התמותה ואיזון לחץ הדם ב – 4 סטיות תקן מהממוצע.

McCallum L, Panniyammakal J, Hastie CE, et al. Longitudinal blood pressure control, long-term mortality, and predictive utility of serum liver enzymes and bilirubin in hypertensive patients. Hypertension. 2015 May 4. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
ראשית, עלי לציין שלא מצאתי את רגליי וידיי בתקציר המסובך שהבאתי לעיל. במחקר הזה נמצא שלכל מבחני תיפקוד הכבד בטווח התקין יש השפעות עצמאיות אופייניות על התמותה, על לחץ הדם במעקב ארוך-הטווח ועל שיפור מתון בחיזוי התמותה הקרדיו-וסקולרית. נמצא גם שרמה גבוהה של בילירובין קשורה ברמה נמוכה של לחץ דם בבסיס וירידה גדולה יותר שלו לאורך זמן. בילירובין משפיע גם לטובה על ההמודינאמיקה של הכליות, הוא מחליש את פעילות מכווצי כלי הדם כמו אנגיוטנסין II והוא נוגד חימצון חזק. ממצא נוסף הוא הקשר ההפוך בין רמת ה – SGPT (ALT) לתמותה שהוא עצמאי מעל לכל יתר תיפקודי הכבד. נראה שרמה נמוכה שלו שיורדת עם הגיל קשורה עם זקנה ותשישות אבל גם תורמת ללחץ הדם הנמוך יותר. המנגנונים שקשורים בכל הממצאים במחקר זה אינם ברורים ויש צורך במחקרים נוספים לברר את המנגנונים שקשורים בהשפעת אנזימי הכבד והבילירובין על לחץ הדם והסיכון הקרדיו-וסקולרי. בשלב הנוכחי קיימת רק תמיכה קטנה להשתמש בהם לריבוד הסיכון.

כתיבת תגובה