האם רק ממוצע לחץ הדם ב- 24 שעות הוא חזאי להתפתחות יל"ד בעתיד שיצריך טיפול תרופתי בחולי יל"ד סיסטולי בדיד צעירים מגיל 45?

תאריך: 01/08/2018

מטרת המחקר האיטלקי היתה לבדוק את הסיכון להתפתחות של יל"ד בעתיד שיצריך טיפול תרופתי ביל"ד סיסטולי בדיד ע"י ניטור אמבולטורי של לחץ הדם. נכללו במחקר 1,206 משתתפים בגיל 18-45 מ – Hypertension and Ambulatory Recording VEnetia Study. לפי תוצאות ה – ABPM נמצא ש – 269 היו עם ערכי לחץ דם תקינים, 209 עם יל"ד סיסטולי בדיד, 277 עם יל"ד דיאסטולי בדיד ו – 451 עם יל"ד סיסטולי/דיאסטולי. אלו עם יל"ד סיסטולי בדיד היו גברים צעירים יותר, פעילים בספורט, עם דופק איטי יותר ורמת כולסטרול נמוכה יותר. תוך מעקב של 6.9 שנים פיתחו 61.1% מהמשתתפים יל"ד. אלו עם יל"ד סיסטולי בדיד היו בסיכון גבוה יותר אבל לא מובהק ליל"ד בהשוואה לאלו ללא יל"ד. בניגוד לכך, חולי יל"ד דיאסטולי בדיד היו בסיכון מוגבר ומובהק של 44% ואלו עם יל"ד סיסטולי/דיאסטולי בסיכון מוגבר ומובהק של 204%. יל"ד סיסטולי בדיד עם ממוצע לחץ דם תקין ב – ABPM (נמוך מ – 97 ממ"כ) לא היה חזאי להתפתחות יל"ד בעתיד בעוד שממוצע לחץ הדם גבוה ב – ABPM היה קשור  בסיכון מוגבר ומובהק של 70% לפתח יל"ד שיצריך טיפול תרופתי בעתיד.

Palatini P, Saladini F, Mos L, et al. Clinical characteristics and risk of hypertension needing treatment in young patients with systolic hypertension identified with ambulatory monitoring. J Hypertens. 2018 Jul 12. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצא העיקרי במחקר הוא שגם אם בגיל צעיר קיימים ערכים סיסטוליים גבוהים הרי הסיכון לפתח בעתיד יל"ד שיהיה זקוק לטיפול תרופתי הוא גדול רק אם ממוצע לחץ הדם במשך 24 שעות הוא גבוה ושממוצע לחץ הדם הוא החזאי העיקרי להתפתחות יל"ד. ממצאים דומים היו גם בריבוד החולים ללחץ הדם הלילי. עדיין אין הסכמה לגבי הערך הפרוגנוסטי של יל"ד סיסטולי בדיד בצעירים. יש שחושבים שמצב זה הוא טב ונגרם בגלל הגברה גדולה של לחץ הדם מהאאורטה לעורקים ההיקפיים ואילו האחרים טוענים שעלייה זאת בלחץ הדם נגרמת ע"י קשיות העורקים. החוקרים עצמם מניחים שבגיל זה קיימת השפעה גדולה של תופעת החלוק הלבן. גם היעדר dipping בלחץ הדם בשינה היה חזאי להתפתחות של יל"ד בעתיד. מעניין גם שהקשר בין יל"ד סיסטולי בדיד לבין התפתחות יל"ד בעתיד היה חלש ולא מובהק לעומת החיזוי המובהק של יל"ד דיאסטולי בדיד. למעשה, הקשר בין מידת הסיכון לסבול מיל"ד בעתיד הן סיסטולי והן דיאסטולי בדידים שיצריכו טיפול תרופתי היה קשור רק במידת ממוצע לחץ הדם במשך 24 שעות. לא ניתן להשליך תוצאות אלו גם על נשים בגלל מספרם המועט במחקר זה.

כתיבת תגובה