האם פעילות מינית של בנות בגיל נמוך מ – 19 קשורה ביל"ד? תוצאות מ – NHANES

תאריך: 01/08/2018

מטרת העיבוד הנוכחי מנתוני הסקר של ה – National Health and Nutrition Examination Survey משנת 2001-2006 שנערכה ע"י חוקרים מקנדה היתה לבדוק האם הפעילות המינית המוקדמת קשורה ביל"ד בגיל המבוגר והאם הזמן של הווסת הראשונה הוא משמעותי לקשר זה. נבדקה גם השפעת השינויים על פי הקבוצות האתניות. בעיבוד נכללו 39,788 נשים. יחס הסיכון ליל"ד בנשים שקיימו יחסי מין לאחר הווסת הראשונה מעל גיל 19 היה נמוך באופן מובהק ב – 20% בהשוואה לאלו שקיימו יחסי מין לפני גיל 19. שיוך אתני שינה בצורה מובהקת את הקשר ההפוך בין גיל קיום יחסי המין ליל"ד. יחס הסיכון ליל"ד בנשים לבנות שאינן היספניות שקיימו יחסי מין בגיל 19 ומעלה היה נמוך באופן מובהק ב – 34%. לעומת זאת, קיום יחסי מין של נשים לטיניות לפני גיל 19 ולפני הווסת הראשון היה קשור בעלייה מובהקת של 38% בסיכון ליל"ד. לא נמצא כך קשר בין גיל קיום יחסי המין בנשים שחורות.

Ngueta G, Ndjaboue R. Early sexual experience and hypertension in US adults: results from the National Health and Nutrition Examination Survey 2001-2016. J Hypertens. 2018 Jun 27. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

העיבוד הנוכחי מראה שקיימת סבירות שנשים בארה"ב שקיימו יחסי מין לפני גיל 19 יסבלו מיל"ד גם לאחר תיקנון לגיל שבו נערך הריאיון, לאתניות, להכנסה משפחתית ולהשמנה. במחקרים קודמים נמצא שקיום יחסי מין מוקדמים קשור בתנאים סביבתיים גרועים עם חשיפה גדולה יותר להתפתחות של יל"ד. נמצא גם קשר בין הגן של הקולטן הדופאמיני D4 בין קיום יחסי מין בגיל מוקדם ליל"ד. קיימת גם אפשרות שהקשר בין יחסי מין מוקדמים והתפתחות של יל"ד מושפע מטיב היחסים בין השותפים לקיום יחסי המין. גם קיום יחסי המין הראשונים לפני הווסת הראשון ללא קשר לגיל מעלה את הסיכון ליל"ד לאחר תיקנון לערפלנים. נשים לבנות שאינן היספניות שמקיימות יחסי מין לפני גיל 19 נמצאות בסיכון מוגבר ליל"ד. במחקר קודם נמצא שנשים לבנות שמגיעות לבגרות מוקדם נוטות יותר לקיים את יחס המין הראשון בבגרות המוקדמת ולחבור לקבוצה שמאופיינת ע"י התנהגויות שקשורות בבריאות גרועה ולכן הן בסיכון גדול יותר ליל"ד. הממצאים מראים גם שקיום יחסי המין בנשים היספניות לפני הופעת הווסת הראשונה קשור בסיכון מוגבר יותר ליל"ד מאשר אחרי הווסת. ההנחה היא שבנות אלו הן יותר עצמאיות באותן משפחות שאינן מקפידות "לשמור" עליהן בגלל מצב חברתי וכלכלי גרוע והן מרשות לעצמן לקיים יחסי מין גם בגיל צעיר מאד. צריך רק לזכור שהעיבוד הוא מסוג "חתך" ולכן לא ניתן לקבוע סיבתיות בין הקשר לקיום יחסי מין בגיל צעיר ליל"ד.

כתיבת תגובה