האם ערכי לחץ הדם ביום ב – ABPM בלבד מפריזים בהערכת השכיחות של יל"ד של החלוק הלבן בקרב אפריקנים-אמריקנים?

תאריך: 01/08/2018

מטרת המחקר שבוצע במסגרת Jackson Heart Study בארה"ב היתה לחשב את השכיחות של יל"ד של החלוק הלבן תוך שימוש בכל מרכיבי ה – ABPM בקרב 199 חולים ממוצא אפריקאי שלחץ הדם במרפאה היה 140/90 ממ"כ או יותר. בבקרה נכללו 374 משתתפים ללא יל"ד (הן במרפאה והן ב – ABPM). כולם עברו בדיקת אקו לב למדד מסת החדר השמאלי. השכיחות של יל"ד של החלוק הלבן היתה 29.6% בשימוש רק בערכי לחץ הדם במשך היום, 21.1% בשימוש לחץ הדם ביום ולחץ הדם במשך 24 שעות ו – 10.6% בשימוש לחץ הדם ביום, לחץ הדם במשך 24 שעות ולחץ הדם בלילה. בניגוד למשתתפים ללא יל"ד היה מדד מסת החדר השמאלי הגבוה ביותר כאשר יל"ד של החלוק הלבן הוגדר רק ע"י השימוש בלחץ הדם במשך היום אבל לא כאשר הוא הוגדר ע"י מרכיבי לחץ הדם האמבולטורי בשילוב לחץ הדם ביום ולחץ הדם במשך 24 שעות, לחץ הדם במשך 24 או לחץ הדם בלילה.

Anstey DE, Colantonio LD, Yano Y, et al. The importance of using 24‐hour and nighttime blood pressure for the identification of white coat hypertension: Data from the Jackson Heart Study. J Clin Hypertens. 2018 Jul 6. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הבאתי מחקר זה למרות שמדובר באוכלוסייה שאינה בארץ וידועה בשכיחות גדולה יותר של מחלות CV ובתגובה גבוהה יותר של יל"ד של החלוק הלבן בניגוד לאוכלוסייה הלבנה בארה"ב על מנת להראות שהתבססות רק על מדידות לחץ הדם ביום ב – ABPM לעומת כל השילובים של סוג מדידה זאת מגזימה בשיעור השכיחות של יל"ד של החלוק הלבן. הכללת מדידת לחץ הדם בלילה ולחץ הדם הממוצע ב – 24 שעות בהגדרת יל"ד של החלוק הלבן מראה שכיחות נמוכה בין 10-20%. נמצא גם שמדד מסת החדר השמאלי שמתייחס רק לערכי לחץ הדם ביום הוא מוטעה והוא דומה לנורמוטנסיביים אם מחשבים את תגובת החלוק הלבן מול שימוש בשלושת הפנוטיפים של ה – ABPM. ממצאים דומים נמצאו גם במחקר (IDACO (The International Database of Ambulatory Blood Pressure שבו נכללו משתתפים משוודיה, בלגיה, דנמרק ויפאן. לא נבדקה במחקר זה השכיחות של יל"ד של החלוק הלבן בהתייחסות למדידות בבית. המסקנה שמתקבלת ממחקר זה היא שכדי למצוא את השכיחות האמיתית של יל"ד של החלוק הלבן יש לבצע ABPM לכל חולה שלחץ דמו במרפאה הוא 140/90 ממ"כ או יותר לפי ההנחיות האירופיות החדשות או שווה או מעל 130/80 ממ"כ לפי ההנחיות האמריקאיות ולקחת בחשבון את כל מרכיבי שיטת מדידה זאת. הממצא מעניין אבל מהיכן לוקחים זמן לחשב זאת?

כתיבת תגובה