האם מעורבות של עלייה בקשיות העורקים ודלקת תורמת להתפתחות של יל"ד חדש באנשים עם רמה גבוהה של חומצת השתן?

תאריך: 01/08/2018

מטרת המחקר שבוצע ביפן היתה לבדוק את הקשר ארוך הטווח בין ערכים גבוהים של חומצת השתן עם גורמי סיכון להתפתחות של יל"ד (כמו עלייה בקשיות העורקים, הפרעה בתיפקודי הכליות ודלקת) ולבדוק האם גורמי סיכון אלו מראים קשר ארוך-טווח עם התפתחות של יל"ד. נכללו במחקר 3,274 גברים ללא יל"ד שעברו בדיקת מהירות גל הפעימה זרוע/קרסול, לחץ הדם, eGFR, חומצת השתן ו – CRP כל שנה במשך 8 שנים. בעיבוד רגרסיבי קווי נמצא קשר ארוך-טווח ומובהק בין ערכי חומצת שתן גבוהים, ירידה ב – eGFR ועלייה ב – CRP. רמות גבוהות של חומצת השתן בבסיס היו קשורות באופן מובהק ביחס סיכון מובהק להתפתחות יל"ד בסוף המעקב. לאחר תיקנון לערפלנים נמצא שרק מהירות גל הפעימה ו – CRP ולא eGFR הראו קשר ארוך-טווח עצמאי ומובהק להתפתחות של יל"ד חדש.

Tomiyama H, Shiina K, Vlachopoulos C, et al. Involvement of arterial stiffness and inflammation in hyperuricemia-related development of hypertension. Hypertension. 2018 Jul 9. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הפרוספקטיבי והתצפיתי נמצא שלרמה גבוהה של חומצת השתן יש קשר עצמאי, ארוך-טווח ומובהק עם עלייה במהירות גל הפעימה ועלייה ברמת ה – CRP. השאלה הגדולה היא האם רמה גבוהה של חומצת השתן היא גורם עצמאי ליל"ד ללא כל קשר לגורמי הסיכון האחרים. במחקרים ניסוייים נמצא אמנם שרמה גבוהה של חומצת השתן יכולה לתרום להתפתחות של יל"ד ע"י הפעלת מערכת RAAS, עקה חימצונית, איבוד פעילות ה – NO ונזק מיקרו-וסקולרי בכליות אבל מהו המנגנון שמופעל בסיכון ליל"ד שקשור ברמה גבוהה של חומצת השתן עדיין אינו ברור. ביצוע עיבוד מסוג GEE (general estimated equation) על מנת להפחית עד כמה שאפשר השפעה של ערפלנים מראה: 1.  שהכנסת רמת חומצת השתן, מהירות גל הפעימה, eGFR ו – CRP למודל מראה שלכל אחד מהם יש השפעה עצמאית ומובהקת על התפתחות חדשה של יל"ד. 2. כאשר מכניסים את כל המישתנים האלו באופן סימולטני למודל נמצא שרק מהירות גל הפעימה ו – CRP משפיעים באופן מובהק על התפתחות של יל"ד. מכאן, שרק קשיות העורקים ודלקת ביחד עם רמות גבוהות של חומצת השתן מראים קשר עצמאי עם התפתחות של יל"ד. בעיבוד מסוג אקראיות מנדליאלית נמצאו תוצאות סותרות בהקשר לקשר הסיבתי בין רמה גבוהה של חומצת השתן והתוצא ה – CV כולל יל"ד. כך, שלא ניתן להסיק מתוצאות מחקר זה האם רמה גבוהה של חומצת השתן גורמת להתפתחות של יל"ד.  מתוצאות מחקר זה נראה שעלייה בקשיות העורקים ודלקת מעורבים כנראה בסיכון להתפתחות של יל"ד שקשור עם רמה גבוהה של חומצת השתן.

כתיבת תגובה