האם כל צריכת אלכוהול בגברים וצריכה בין 1-2 כוסות בנשים ביום קשורים ביל"ד? סקירה ומטה-אנליזה.

תאריך: 01/08/2018

מטרת הסקירה והמטה-אנליזה שנערכה ע"י חוקרים מקנדה היתה לבדוק קשר בין צריכת אלכוהול ויל"ד. נכללו נתונים מ – 125,907 גברים ש – 32,426 מהם סבלו מיל"ד ומ – 235,348 נשים מהן 57,734 סבלו מיל"ד. ההיארעות של יל"ד היתה שונה בין גברים לנשים ששתו 1-2 פעמים ביום (12 גרם אתנול נקי לכל שתייה) – יחס סיכון מובהק של נשים לעומת גברים היה 0.79. יחסי הסיכון המובהקים ליל"ד בשתיינים גברים לעומת גברים ללא שתיינות היה 1.19 בצריכת 1-2 שתיות ביום, 1.15 בצריכת 3-4 שתיות ביום ו – 1.74 בצריכת 5 או יותר שתיות ביום. לא היתה כל עלייה בסיכון ליל"ד בנשים שצרכו בין 1-2 שתיות ביום והסיכון היחסי והמובהק ליל"ד היה 1.42 בכל צריכה מוגברת מעל 1-2 שתיות. לא נמצאה כל השפעה מגינה של צריכת אלכוהול בנשים.

Roerecke M, Tobe SW, Kaczorowski J, et al. Sex- specific associations between alcohol consumption and incidence of hypertension: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. J Am Heart Assoc. 2018 Jun 27. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במטה-אנליזה שכללה מחקרי עוקבה באיכות גבוהה נמצא שהקשר בין צריכה ממוצעת של 1-2 שתיות של אלכוהול ליום לבין הסיכון של יל"ד שונה בין המגדרים. גברים מראים עלייה בסיכון בכל רמה של שתיה בעוד שנשים בדומה לאלו שאינן שותות בכלל לא הראו כל קשר עם יל"ד עד צריכה מעבר ל – 2 שתיות ביום. מצד אחד, היות המטה אנליזה מבוססת על מחקרי עוקבה לא ניתן לקבוע סיבתיות. מצד שני, נמצא קשר בין הורדת מינון האלכוהול  לירידה בלחץ הדם ולכן, נראה שצריכת אלכוהול לפי ממצאי המטה-אנליזה מצביעה על סיבתיות, הנחה שמחוזקת ע"י מסלולים ביולוגיים סבירים. נכון שכל ההערכות על צריכת האלכוהול מבוססות על מדדים סובייקטיביים שיכולים לגרום להטייה אבל לטענת המחברים מרבית הסקירות מגיעות למסקנה שמדידות סובייקטיביות של אלכוהול הן מהימנות בעוד שאני מטיל ספק גדול באמינות דיווחי השתיינים. הממצא המעניין הוא שבניגוד לאמונה ולמחקרים לא נמצאה כל השפעה מגנה של צריכת אלכוהול בשני המגדרים (ולא צפוייה גם במסלולים הביולוגיים). משמעות הממצאים מבחינה קלינית מעלה דילמה: מצד אחד, שתייה במידה נמוכה קשורה בסיכון נמוך למחלת לב איסכמית ואילו מצד שני היא מעלה את הסיכון ליל"ד לפחות בגברים. נראה שיש לייעץ לחולים לשתות עד כמה שפחות אלכוהול ולכלול ייעוץ זה גם לגבי הסיכון ליל"ד תוך ציון שהימנעות משתייה היא בטוחה. משמעות חשובה אחרת וברורה לממצאים אלו שבכל מקרה של יל"ד יש לכלול באנמנזה גם בירור על צריכת אלכוהול.

כתיבת תגובה