האם יל"ד של החלוק הלבן ויל"ד ממוסך קשורים בסיכון מוגבר לתסמונת המטבולית?

תאריך: 01/08/2018

מטרת העיבוד הנוכחי ממחקר PAMELA האיטלקי היתה לבדוק את התרומה של עלייה סלקטיבית או משולבת של פנוטיפים שונים של לחץ הדם כחזאים להתפתחות תסמונת מטבולית חדשה (לפחות שלושה מתוך: לחץ דם לפחות 130 ממ"כ סיסטולי או 85 ממ"כ דיאסטולי, היקף מותניים לפחות 102 ס"מ בגברים ו – 88 ס"מ בנשים, טריגליצרידים לפחות 150 מ"ג, HDL 40 מ"ג או פחות בגברים או 50 מ"ג או פחות בנשים וגלוקוזה בצום לפחות 110 מ"ג או טיפול בסוכרת). במחקר זה נלקחו באופן סימולטני מישתנים קליניים ומטבוליים וכן מדידות לחץ הדם במרפאה, בבית וע"י ABPM בבסיס ואחרי מעקב של 10 שנים. בעיבוד הנוכחי נכללו 1,182 משתתפים ללא התסמונת המטבולית בבסיס. על בסיס ערכי לחץ הדם בשלוש שיטות המדידה חולקו המשתתפים ל – 4 פנוטיפים של לחץ הדם: תקין, לחץ דם של החלוק הלבן, יל"ד ממוסך ויל"ד קבוע. יל"ד של החלוק היה קשור ביחס סיכון מובהק של 1.75, יל"ד ממוסך ביחס סיכון מובהק של 2.59 ויל"ד קבוע ביחס סיכון מובהק של 2.14 להיארעות של התסמונת המטבולית לאחר תיקנון לגיל ומגדר בהשוואה למשתתפים עם ערכי לחץ דם תקינים במרפאה או מחוץ למרפאה כאשר המדידות מחוץ למרפאה הוגדרו על פי הקריטריונים של ABPM. רק יל"ד של החלוק הלבן היה ביחס סיכון מוגבר ומובהק של 2.13 גם בהתייחסות לקריטריונים של המדידות בבית. ממצאים דומים של הפנוטיפים השונים של לחץ הדם נמצאו לגבי מרכיבים של התסמונת המטבולית כמו השמנה בטנית והיפרגליקמיה.

Cuspidi C, Facchetti R, Bombelli M, et al. Risk of new-onset metabolic syndrome associated with white-coat and masked hypertension: data from a general population. J Hypertens. 2018 Jul 2. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד הנוכחי נמצא שחולי יל"ד של החלוק הלבן, יל"ד ממוסך ויל"ד קבוע נמצאים בסיכון מוגבר להתפתחות התסמונת המטבולית על פי שלושת שיטות מדידת לחץ הדם לפני תיקנונים שונים אבל לאחר ביצוע התיקנונים נמצא שרק ABPM נמצא בקורלציה עם היארעות של התסמונת המטבולית בעוד שמדידות במרפאה ובבית אינם חזאים להתפתחותה. ממצא נוסף הראה שההתפתחות של התסמונת המטבולית בעיבוד הנוכחי היתה קשורה בעיקר להשפעה המשולבת של יל"ד, עלייה בהיקף המותניים ורמת גלוקוזה גבוהה. ניתן לסכם את תרומת העיבוד הנוכחי כדלקמן בנוסף למה שהזכרתי לעיל: מדידות לחץ הדם מחוץ למרפאה בחיי היום יום ע"י ABPM אבל לא ע"י מדידות בבית מאפשרות לאתר את כל שלושת הפנוטיפים הבלתי תקינים של לחץ הדם שנבדקו כקשורים בסיכון גבוה לתסמונת המטבולית. לדעתי, הממצא החשוב ביותר שנמצא גם במחקרים קודמים שיל"ד ממוסך הוא גורם הסיכון הגבוה ביותר להיארעות של התסמונת המטבולית  (פי שניים וחצי מאשר אלו ללא יל"ד) וגם יותר מיל"ד קבוע (פי שניים ורבע בהשוואה לאלו ללא יל"ד)) אבל גם יל"ד של החלוק הלבן אינו "תמים" וגם הוא קשור בסיכון פי 1.75 להיארעות זאת. עיבוד זה מיצג אוכלוסייה איטלקית באחד הכפרים ואין לדעת האם הוא נכון לכלל האוכלוסייה. שתי מגרעות נוספות הן שלא נבדקה השפעת הפעילות הגופנית ולא השפעת איזון לחץ הדם.

כתיבת תגובה