האם דום נשימה חסימתי בחולי יל"ד מטופלים אינו קשור בהפרעה לאיזון לחץ הדם או על קשיות העורקים?

תאריך: 01/08/2018

מטרת המחקר שבוצע בברזיל היתה לבדוק האם דום נשימה חסימתי בחולי יל"ד מטופלים תרופתית אינו מפריע לאיזון לחץ הדם ולהשפעתו על קשיות העורקים. במחקר נכללו 94 חולי יל"ד (גיל ממוצע 55.9) שטופלו במשך 30 יום ב – HCTZ 25 מ"ג בבוקר בתוספת של או אנלפריל 20 מ"ג פעמיים ביום או לוסרטן 50 מ"ג פעמיים ביום. כולם עברו הערכה קלינית בסיסית, פוליסומנוגרפיה, ABPM ומהירות גל הפעימה קרוטיד-פמורל. כל הבדיקות מלבד הסומנוגרפיה בוצעו בנוסף לאחר 6 ו – 18 חודשים. שכיחות דום הנשימה היתה 55%. במעקב של 6 ו – 18 חודשים לא נמצא הבדל מובהק בין שתי הקבוצות לגבי לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי במשך היום או במשך הלילה. גם שיעור איזון לחץ הדם במשך 24 שעות (נמוך מ – 130/80 ממ"כ) היה דומה. מצד שני, שיעור הירידה של הלחץ הדיאסטולי בשינה היה גדול יותר באופן מובהק באלו עם דום נשימה. לא נמצאה גם הבדל במספר סוגי התרופות ללחץ דם לאורך המעקב. בהקשר לקשיות העורקים – מהירות גל הפעימה היתה גבוהה יותר באופן מובהק באלו עם דום נשימה בהשוואה לאלו ללא דום נשימה אבל בשניהם היו ירידות דומות במהירות גל הפעימה במשך המעקב.

Fatureto-Borges F, Jenner R, Costa-Hong V, et al. Does obstructive sleep apnea influence blood pressure and arterial stiffness in response to antihypertensive treatment? Hypertension. 2018 Jun 25. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצא במחקר הפרוספקטיבי התצפיתי הנוכחי לא הראה כל השפעה שונה על איזון לחץ הדם ועל קשיות העורקים בין חולים ללא או עם דום נשימה חסימתי בשינה וזאת, בניגוד להיפותיזה שאיזון לחץ הדם בחולי דום נשימה חסימתי בשינה יהיה קשור בתנגודת גדולה יותר ולא ישפיע לטובה על קשיות העורקים. הסיבה לכך אינה ברורה לחלוטין ואחת האפשרויות היא שהשפעת הטיפול היתה קשורה בהפעלת מסלולים שקשורים במערכת RAAS, בתיפקוד האנדותליאלי ובהפעלה הסימפתטית כדי לשכך את ההשפעה האפשרית של דום הנשימה (ללא טיפול ב – CPAP) על המערכת ה – CV. בנוסף, הטיפול הדיורטי ע"י HCTZ ובחלק הוסף גם הוספת ספירונולקטון מוריד את הנפח המוגבר ובעקבותיו את העברת הנוזלים במשך הלילה כאשר החולה שוכב פרקדן שיכולה להשפיע על העלייה בתמט של דרכי הנשימה בשינה. מצד שני, השפעת הטיפול הדיורטי על דום הנשימה היתה מתונה ולכן ההנחה היא שלגורמים אחרים כמו השמנה היתה השפעה על הממצאים. ממצאי מחקר זה אמנם אינם מראים שטיפול בדום הנשימה עוזר גם לאיזון לחץ הדם אבל ללא כל ספק הוא מפריע לאיכות החיים ולשינה. יתרה מכך, ההשפעות הרעות של דום הנשימה אינן נגרמות בהכרח ע"י לחץ הדם (למשל, הפרעות מטבוליות) ולהפרעות אלו יכולות להיות השפעות CV ארוכות טווח.

כתיבת תגובה