האם ערכי לחץ דם גבוהים רק בבית ולא במרפאה קשורים בסיכון מוגבר לשבץ מוחי גם בקשישים עם וללא הפרעה בתיפקוד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/07/2017

מטרת המחקר שבוצע ביפאן היתה לבדוק האם הקשר בין ערכי לחץ דם גבוהים ושבץ מוחי יוחלש או יתהפך בקשישים עם הפרעה בתיפקוד. נכללו במחקר 501 אנשים מתוך הקהילה בגיל לפחות 60 (ממוצע 68.6) ללא היסטוריה של שבץ מוחי שמדדו את לחץ הדם בבית. במעקב חציוני של 11.5 שנים היו 47 אירועי שבץ מוחי בפעם הראשונה. ערכי לחץ הדם בבית ולא במרפאה היו קשורים באופן מובהק בעליית הסיכון לשבץ מוחי בקרב 349 משתתפים עם תיפקוד תקין ו – 152 עם הפרעה בתיפקוד (כל עלייה ב14.4 ממ"כ היתה קשורה ביחס סיכון של 1.74 ו – 1.77 בהתאמה) ללא כל קשר מובהק למצב התיפקודי. תוצאות דומות נמצאו גם לפי ערכי לחץ הדם הדיאסטולי. לא נמצא כל קשר מובהק בין מדידות לחץ הדם במרפאה או בבית לתמותה מכל סיבה ללא כל קשר עם המצב התיפקודי.

Murakami K, Asayama K, Satoh M, et al. Home blood pressure predicts stroke incidence among older adults with impaired physical function: the Ohasama study. J Hypertens. 2017 Jul 10. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
במספר מחקרים תצפיתיים קודמים נמצא שהסיכון של חולי יל"ד קשישים לשבץ מוחי מושפע מהמצב התיפקודי שלהם. במחקר הנוכחי נמצא שמדידת לחץ הדם בבית (בבוקר ובערב לאורך 4 שבועות – כ – 26 מדידות בבוקר ומספר דומה בערב) ולא במרפאה הוא חזאי מובהק לשבץ מוחי ללא כל הבדל בין מצב תיפקודי תקין או לא תקין. תוצאות דומות נמצאו גם בעיבוד של מחקר HYVET על פי מידת השברוריות. המחקר הנוכחי מראה את יתרונה של המדידה הביתית על המדידה במרפאה גם בחולים עם הפרעה בתיפקוד אם כי לא ברור האם חולים אלו מיצגים את אלו שאינם מבצעים פעילות גופנית כהרגל, חולים שבריריים או שניהם. גם מדידת לחץ הדם בבית אינה בהתאם לשיטות המקובלות והמדידה במרפאה היתה חד פעמית. מעניין יהיה לראות האם ממצאים דומים ימצאו לגבי שאר האירועים ה – CV.

כתיבת תגובה