LVH הוא חזאי מובהק לאירועים קרדיו-וסקולריים בטווח הקצר ולאירועים עם תמותה קרדיו-וסקולרית בטווח הארוך.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/07/2016

מטרת עיבוד נתוני תת- המחקר Second Australian National Blood Pressure trial היתה לבדוק את כושר החיזוי של פרמטרים שונים של אקוקרדיוגרם כולל LVH על התוצא הקרדיו-וסקולרי בחולי יל"ד קשישים ללא אי ספיקת לב. בדיקת האקו בוצעה עם הכניסה למחקר והתוצא הקרדיו-וסקולרי נבדק לטווח קצר (חציון של 4.2 שנים) ולטווח הארוך (חציון של 10.9 שנים). אבחנת LVH נעשתה בחישוב מדד מסת החדר השמאלי בכמה שיטות אבל הקורלציה המובהקת היחידה שנמצאה עם התוצא היתה בחישוב המסה לגבי שטח הגוף עם ערך מעל 115 גרם/מ2 בגברים ומעל 95 גרם/מ2 בנשים. בעיבוד נכללו 666 משתתפים משני המגדרים בגיל שווה או מעל 65. השכיחות של LVH בבסיס היתה בין 33% ל- 70% (תלוייה בהגדרות) ולאחר תקנון לגורמי סיכון פוטנציאליים. למשתתפים עם ערך של מדד מסת החדר השמאלי מעל 115/95 גרם (69%) בבסיס היה סיכון כפול ומובהק לאירוע קרדיו-וסקולרי בטווח הקצר וסיכון פי 2.11 לאירועים קרדיו-וסקולריים עם תמותה בטווח הארוך.

Chowdhury EK, Jennings GL, Dewar E, et al; ANBP2 Echo Study Committee. Predictive performance of echocardiographic parameters for cardiovascular events among elderly treated hypertensive patients. Am J Hypertens. 2016;29:821-31.

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד הנוכחי נמצא שעלייה במסת החדר השמאלי או במדד מסת החדר השמאלי שמחושב לגבי שטח הגוף הם החזאים הטובים ביותר מכלל הפרמטרים האחרים של אקו-לב לתחלואה ותמותה קרדיו-וסקולרית בטווח- הקצר ובטווח הארוך. במאמר המערכת מועלים כמה היבטים לגבי אקו הלב. אקו-לב תלת-ממדי נותן תוצאות מדוייקות יותר לגבי מסת החדר השמאלי בדיוק כמו ב – MRI, שבהנחיות הקיימות לביצוע אקו לב מודגשת הרלבנטיות של העומס ושיעור העומס האורכי היות והוא קשור בפיברוזיס אנדומיוקרדיאלית שמקדימה התפתחות של הפרעה חמורה בתיפקוד הדיאסטולי והסיסטולי, שהעיצוב מחדש והתיפקוד של הפרוזדור השמאלי הם חזאים חזקים לתוצא הקרדיו-וסקולרי בחולי אי ספיקת הלב, שבחולי יל"ד נפח הפרוזדור השמאלי הוא חזאי פרוגנוסטי טוב יותר מאשר השטח או הקוטר. בהנחיות החברה האמריקאית הקרדיולוגית למניעה מודגש שברפואה מותאמת אישית יש לכלול חוץ מגורמי הסיכון הקלאסיים גם וריאנטים גנטיים, סמנים והיבטי הדמייה. לאקו-לב ברפואה המותאמת אישית יש תפקיד חשוב בטיפול באי ספיקת לב וביל"ד. לדוגמא, ניתן לטפל בספירונולקטון כבר בשלבים הראשונים של יל"ד ברגע שבאקו-לב נמצא עומס אורכי של ציר הלב שמרמז על פיברוזיס.

כתיבת תגובה