האם לתמיכה חברתית יש השפעה לטובה על דפוסי לחץ הדם בשינה?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/07/2016

מטרת המחקר שנערך בספרד היתה לבדוק האם תמיכה חברתית קשורה ללחץ דם הסיסטולי בניטור אמבולטורי בקשישים. נכללו במחקר 1,047 (גיל ממוצע 71.7, 50.8% גברים) משתתפים מקרב הקהילה בגיל לפחות 60. תמיכה חברתית הוערכה ע"י שאלון של 7 פריטים על מצב משפחתי, החיים בצוותא, מגעים לעתים קרובות עם קרובים או עם חברים או עם שכנים, תמיכה רגשית, תמיכה אינסטרומנטלית וידידות מחוץ לבית. לפי התשובות נבנה ניקוד של תמיכה חברתית. נישואין, חיים בצוותא ויציאה מהבית עם חברים היו קשורים באופן מובהק במשתני לחץ הדם הסיסטולי. לאחר תקנון סוציו- דמוגרפי (גיל, מגדר, השכלה), התנהגותי (BMI, אלכוהול, עישון, צריכת מלח, פעילות גופנית ומדד תזונה ים-תיכונית) וקלינית (איכות השינה, לחץ נפשי, מחלות נלוות, טיפול ליל"ד, רמות של לחץ הדם האמבולטורי ומהירות הדופק) נמצא שנקודה נוספת בניקוד התמיכה החברתית ביחד עם שלושת המשתנים שהוזכרו לעיל היתה קשורה בירידה של 0.93 ממ"כ בלחץ הדם הסיסטולי בשינה (מובהק), שמסתכמת בירידה כללית של 2.8 ממ"כ לניקוד של 3 לעומת 0. שלושת פריטי התמיכה החברתית היו קשורים גם באופן הפוך ומובהק ליחס לילה/יום (dipping).

Sanchez-Martinez M, Lopez-Garcia E, Guallar-Castillon P, et al. Social support and ambulatory blood pressure in older people. J Hypertens. 2016 Jul 18. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שלחץ הדם הסיסטולי בשינה והיחס לילה/יום היו נמוכים בקשישים עם ניקוד גבוה של תמיכה חברתית בלי קשר למשתנים חברתיים-דמוגרפיים, התנהגותיים וקליניים. לממצא זה יש חשיבות פרוגנוסטית היות ולחץ דם גבוה בשינה והיעדר צניחת לילה תקינה בשינה קשורים כל אחד בנפרד ושניהם ביחד בפרופיל קרדיו-וסקולרי חמור יותר ועלייה בסיכון לתמותה מכל סיבה ולתמותה קרדיו-וסקולרית. במודל המתוקנן במחקר נמצא שנישואין, חיים בצוותא ובילוי עם חברים מחוץ לבית היו קשורים באופן עצמאי בירידה של כמעט 3 ממ"כ בלחץ הדם בשינה. המכניזם שקשור בהשפעת תמיכה חברתית על היבטים בריאותיים באופן כללי ודפוסי לחץ הדם הלילי במיוחד אינו כ"כ ברור. ההצעות כוללות תהליכים התנהגותיים, נפשיים וביולוגיים. חשיפה קבועה לדחק נפשי וגופני ועלייה בפעילות הנוירו-הומורלית יכולים להשפיע על רמת לחץ הדם ועל דפוסיו בשינה. יתרה מכך, תמיכה חברתית מופחתת יכולה גם לגרום לאורח חיים ירוד שמשפיע על לחץ הדם כמו תזונה או פעילות גופנית והיעדר היענות לטיפול התרופתי. היבטים אלו לא נבדקו במחקר הנוכחי. היות המחקר מסוג "חתך" אינו מאפשר כמובן ליחס לתמיכה החברתית סיבתיות להשפעה הטובה על דפוסי לחץ הדם בשינה. עם כל זאת, אין כל ספק שלתמיכה משפחתית וחברתית יש השפעה מכרעת על בריאותנו.

כתיבת תגובה