האם לחץ דם סיסטולי של 160 ממ"כ ומעלה ודיאסטולי של 90 ומעלה ופרפור פרוזדורים הם גורמי סיכון לשבץ מוחי בבני 85 ומעלה?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/07/2016

מטרת המחקר הפרוספקטיבי מבוסס-קהילה שנערך בשוודיה היתה לבדוק גורמי סיכון להיארעות של שבץ מוחי בקרב בני 85 ומעלה. לחץ הדם של 955 קשישים מאד נמדד בבית. ההיארעות של שבץ מוחי נבדקה במסד נתוני האשפוזים, רישומי תמותה והערכה מחדש של 5 שנים. במעקב ממוצע של 2.9 שנים היו 94 אירועי שבץ מוחי (33.8 ל – 1000 שנות אדם). לאחר עיבודים רבי משתנים נמצא שפרפור פרוזדורים (יחס סיכון מובהק של 1.85) ולחץ דם סיסטולי גבוה יותר (יחס סיכון מובהק של 1.19 לכל עלייה ב – 10 ממ"כ) היו קשורים בהיארעות של שבץ מוחי באופן כולל. מצד שני, לחץ דם סיסטולי פחות מ – 140 ממ"כ לא היה קשור בסיכון לשבץ מוחי. בנוסף, לחץ דם דיאסטולי לפחות 90 ממ"כ (יחס סיכון מובהק של 2.45 ) ולחץ דם סיסטולי לפחות 160 ממ"כ (לעומת נמוך מ – 140 ממ"כ עם יחס סיכון מובהק של 2.80) היו קשורים בהיארעות של שבץ מוחי. הקשר בין לחץ הדם והיארעות של שבץ מוחי הושפע מאינטראקציה קשורה למגדר, לתלות בפעילות היום יומית או להפרעה קוגניטיבית.

Hörnsten C, Weidung B, Littbrand H, et al. High blood pressure as a risk factor for incident stroke among very old people: a population-based cohort study. J Hypertens. 2016 Jul 18. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

בניגוד למרבית המחקרים הקודמים שלא מצאו קשר בין יל"ד והיארעות של שבץ מוחי באנשים קשישים מאד נמצא במחקר הנוכחי שלחץ דם גבוה בקשישים מגיל 85 ומעלה ופרפור פרוזדורים היו קשורים באופן עצמאי בהיארעות של שבץ מוחי. הקשר עם לחץ הדם הסיסטולי היה קווי אבל הפך ללא מובהק בערכים מתחת ל – 140 ממ"כ. כל החולים לא קיבלו כל טיפול תרופתי אבל החוקרים מוצאים תמיכה לממצא שלהם במחקר HYVET שבו נמצא שהורדת לחץ הדם בגילאים אלו היתה קשורה בהורדת התמותה משבץ מוחי אלא שכידוע, הורדת ההיארעות של שבץ מוחי לא היתה מובהקת. לחץ דם סיסטולי שווה או מעל 160 ממ"כ ודיאסטולי של 90 ממ"כ ומעלה נקבע במחקר זה כקשור בסיכון גדול לשבץ מוחי אבל מה קורה בלחץ סיסטולי בין 140 ל – 159? רק לאחר עיבוד במודלים רבי-משתנים נמצא במחקר הנוכחי קשר בין ערכים אלו להיארעות של שבץ מוחי. לא ברור גם מהמחקר הנוכחי האם לחץ דם סיסטולי מתחת ל – 140 ממ"כ הוא גורם סיכון והאם ניתן להורידו עוד יותר מבלי להשפיע על התוצאות. לא הוכנסו למודל גם גורמי סיכון אחרים חשובים ביותר שלא נבדקו כמו רמת שומני הדם, תיפקודי הכליות ופגיעות היפרטנסיביות באברי מטרה. בקיצור, לא הצלחתי להבין מתוצאות מחקר זה האם יש להוריד את לחץ הדם בחולים קשישים מאד ואם כן, עד כמה?

כתיבת תגובה