יל"ד סיסטולי בשינה הוא חזאי מובהק לתמותה קרדיו-וסקולרית בחולי סוכרת.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 06/07/2015

מטרת המחקר מאירלנד (Dublin Outcome Study) היתה לבדוק את ערך הניבוי של לחץ הדם בשינה בעוקבה של חולי סוכרת (שני הסוגים ללא הפרדה בעיבוד). נכללו במחקר 11,291 חולים (47% גברים וגיל ממוצע 54.6) ללא כל טיפול ליל"ד שעברו בבסיס בדיקת ABPM. מידע על התמותה וסיבתה נלקח ממסד הנתונים הלאומי. במעקב ממוצע של 5.3 שנים אירעו 74 פטירות מקרב 859 חולי סוכרת. לא נמצא הבדל מובהק בין לחץ הדם בעירות בין חולי סוכרת לאלו ללא סוכרת אבל נמצא הבדל מובהק ביניהם בלחץ הדם בשינה (131.2 ממ"כ לעומת 126.5 ממ"כ). גם שיעור "צניחת" הלילה בקרב הסוכרתיים היה גדול יותר באופן מובהק לעומת הלא סוכרתיים (47.4% לעומת 35.5%). בעיבוד במודלים סטטיסטיים נמצא שלחץ הדם הסיסטולי בשינה היה חזאי עצמאי לתמותה קרדיו-וסקולרית בחולי סוכרת לאחר תיקנון לגיל, מגדר, עישון, מחלה קרדיו-וסקולרית קודמת, BMI ולחץ הדם הסיסטולי בערות. יחס הסיכון לכל עלייה של 10 ממ"כ בלחץ הדם הסיסטולי בשינה לתמותה קרדיו-וסקולרית כללית היה 1.32, 1.95 לתמותה משבץ מוחי ו – 1.12 לתמותה לבבית (כולם מובהקים).

Draman MS, Dolan E, van der Poel L, et al. The importance of night-time systolic blood pressure in diabetic patients: Dublin Outcome Study. J Hypertens. 2015 Apr 16. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
דיווחים ממחקרים רבים שפורסמו בשנים האחרונות מראים באופן עקבי שלחץ הדם הסיסטולי בשינה הוא החזאי הטוב ביותר לסיכון הקרדיו-וסקולרי בחולי יל"ד. במחקר הנוכחי אושרו ממצאים אלו גם בחולי סוכרת אלא ששיעור התמותה בקרבם הוא גדול יותר בהשוואה ללא סוכרתיים. גם שיעור ה – nondippers שנמצא במחצית מחולי הסוכרת הוא גדול בהשוואה ללא סוכרתיים. כידוע גם הפרעה זאת בפני עצמה קשורה בסיכון קרדיו-וסקולרי מוגדל. המנגנון לעליית לחץ הדם הסיסטולי בשינה אינו ידוע וההצעות כוללות דום נשימה חסימתי בשינה (במספר חולים בטיפולי שבהם נמצא היפוך יחס בין ערכי לחץ הדם הסיסטולי בעירות לשינה [reverse dippers] אושרה אבחנת דום נשימה חסימתי בשינה ע"י בדיקת סומנוגרפיה), הפרעה בתיפקוד האוטונומי שאופיינית לסוכרת) ועלייה בנפח הנוזל החוץ-כלי. אין עדיין כל מחקר שהראה שטיפול ביל"ד לילי ע"י מתן תרופה לפני השינה ישפר את הפרוגנוזה אם כי במספר עבודות נמצא שיפור בלחץ הדם ובמידת "צניחתו" בשינה. אין כמובן להוציא ממחקר תצפיתי זה מסקנות לגבי סיבתיות ואין גם הפרדה בין שני סוגי הסוכרת כך שיתכן מאד שהקשר עם סוכרת מסוג 1 יכול להיות שונה. בשטח זה אנחנו עוד בראשית הדרך.

כתיבת תגובה