האם איזון תרופתי של לחץ הדם אינו מונע שבץ מוחי?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 06/07/2015

מטרת המחקר האמריקאי היתה לבדוק באיזו מידה משפיע איזון לחץ הדם על מניעה או עיכוב של שבץ מוחי. נכללו במחקר 26,875 לבנים ושחורים כמדגם מכל מדינות ארה"ב מגיל 45 ומעלה. הפרטים הדמוגרפיים, מדידת לחץ הדם (שתיים), ביצוע אק"ג, בדיקת דם ובדיקת התרופות הניטלות נערכו בבית המשתתפים. הקשר בין ההיארעות של שבץ מוחי ולחץ הדם הסיסטולי רובד ל – 4 קבוצות: לחץ דם תקין (מתחת ל – 120 ממ"כ), טרום-יל"ד (120-139 ממ"כ), דרגה 1 (140-159) ודרגה 2 (160 ממ"כ ומעלה). מספר התרופות ליל"ד מוין לפי 0, 1, 2, 3 או יותר. במעקב של 6.3 שנים היו 823 אירועים מוחיים. כ – 46% מחולי יל"ד היו מאוזנים ( מתחת ל – 140 ממ"כ). ב – 4 רבדי לחץ הדם עלה יחס הסיכון לשבץ מוחי עם עלייה במספר התרופות: מ – 1.33 בלחץ דם תקין,  1.15 בטרום-יל"ד, ו – 1.22 בדרגה 1 (כולם מובהקים). חולים שלחץ הדם היה מתחת ל – 120 ממ"כ ע"י 3 תרופות ומעלה היו בסיכון גבולי לסיכון גבוה יותר של שבץ מוחי מאשר חולה יל"ד בדרגה אחת ללא כל טיפול (2.48 לעומת 2.19) יחסית לאלו עם לחץ דם נמוך מ – 120 ממ"כ ללא טיפול.

Howard G, Banach M, Cushman M, at al. Is blood pressure control for stroke prevention the correct goal? The lost opportunity of preventing hypertension. Stroke. 2015;46:1595-600.

הערת פרופ' יודפת
תוצאות מחקר זה מראות שהצלחת טיפול תרופתי ביל"ד מפחיתה אבל לא מונעת את הנזק של יל"ד. הסיכון לשבץ מוחי בקרב חולי יל"ד שמאוזנים גם ע"י תרופה אחת לערך מתחת ל – 120 ממ"כ היה ב – 42% גבוה יותר מאנשים עם ערך זה ללא טיפול. הסיכון היה גבוה פי 1.6 בקרב חולי יל"ד שנטלו 2 תרופות ופי 2.48 באלו שנטלו 3 תרופות או יותר. הממצאים מצביעים על כך שגם ע"י טיפול תרופתי שממאזן את לחץ הדם נשארת עדיין שארית סיכון לשבץ מוחי וסיכון זה גובר כל כמה שיש צורך בטיפול אגרסיבי יותר לאיזון לחץ הדם. ממצאי מחר זה מראים שוב ושוב שלמניעת התפתחות יל"ד יש השפעה מעל ומעבר לאיזון לחץ הדם ע"י תרופות. לחוקרים אין הסבר לממצאים אלו והם מעריכים שיתכן וחלק מהחולים סבלו מיל"ד לפני שאובחן, שיל"ד בגיל צעיר מגביר את הזדקנות כלי הדם ושטרשת עורקים בכליות עם מחלת כלי הדם הקטנים משפיעה גם על רקמת המוח כבר לפני הטיפול התרופתי. הביקורת שלי היא שבשום פנים ואופן אי אפשר לסמוך על מדידה חד פעמית (אמנם 2 מדידות) של לחץ הדם, על מספר התרופות שניטלו בראשית המעקב ובעיקר שאבחנת כל סוגי לחץ הדם נעשתה אמנם בבית אבל לא ע"י מדידה עצמית (כך שלא ניתן לשלול יל"ד של החלוק הלבן או יל"ד ממוסך) ואין כל התייחסות להשפעת סוגי התרופות שניטלו.

כתיבת תגובה