דנרבציה סימפתטית כלייתית ביחד עם טיפול תרופתי מדורג מורידה יותר את לחץ הדם שעמיד לטיפול בהשוואה לטיפול תרופתי מדורג בלבד.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 06/07/2015

מטרת המחקר הצרפתי Renal Denervation for Hypertension (DENERHTN) שהיה פרוספקטיבי, פתוח, אקראי ומבוקר (עם סמיות לנקודות הסיום) היתה לבדוק את יעילות ובטיחות הורדת לחץ הדם (במדידות ב – ABPM) בחולי יל"ד עמידים לטיפול תרופתי ע"י דנרבציה כלייתית סימפתטית ביחד עם טיפול תרופתי מדורג בהשוואה לטיפול תרופתי מדורג בלבד. המחקר נערך ב – 15 מרכזים שלישוניים שמתמחים ביל"ד. כל החולים שהתאימו למחקר (גיל 18-75) טופלו באינדאפאמיד 1.5 מ"ג, ברמיפריל 10 מ"ג (או אירבסרטן 300 מ"ג) באמלודיפין 10 מ"ג במשך 4 שבועות כדי לאשר עמידות לטיפול ע"י ABPM ואלו שנשארו עמידים לטיפול הוקצו אקראית לשתי הקבוצות. לשתי הקבוצות (עם ובלי הדנרבציה) ניתן היה להוסיף באופן מדורד ספירונולקטון 25 מ"ג, ביסופרולול 10 מ"ג, פרזוסין 5 מ"ג ו – rilmenidine (תרופה עם השפעה מרכזית דומה בחלקה להשפעה דומה לקלונידין) על מנת לאזן את לחץ הדם במדידה בבית שווה או מתחת 135/85 ממ"כ. נקודת הסיום הראשונית היתהשינוי בלחץ הדם הסיסטולי מהבסיס לאחר 6 חודשים במדידה ב – ABPM. נקודות הסיום הבטיחותיות היו תופעות הלוואי שקשורות בדנרבציה והשינוי ב – eGFR מהבסיס. לאחר כל הבירורים הקודמים נבחר 53 חולים בכל קבוצה ובסוף המחקר נערך העיבוד בקרב 48 בקבוצת הדנרבציה ו – 53 בבקרה. בסיום המחקר נמצאה ירידה מובהקת בלחץ הדם של 15.8 ממ"כ לעומת 9.9 ממ"כ בבקרה (פער מובהק לאחר תיקנון של 5.9 ממ"כ. מספר התרופות וההיענות היו דומים בשתי הקבוצות. ב – 3 מקרים של הדנרבציה היו תופעות לוואי קלות ונמצאה ירידה קלה ודומה ב – eGFR.

stepped care standardised antihypertensive treatment with or without renal denervation for resistant hypertension (DENERHTN): a multicentre, open-label, randomised controlled trial. Lancet. 2015;385:1957-65.

הערת פרופ' יודפת
רובנו היינו פסימיים לגבי השפעת דנרבציה סימפתטית כלייתית לאחר כשלון מחקר Symplicity HTN-3  שבו שלא נמצא כל הבדל מבחינת הורדת לחץ הדם ע"י ביצוע הדנרבציה לעומת דנרבציה מזויפת בחולים עם יל"ד עמיד לטיפול. במחקר הנוכחי אמנם לא בוצעה דנרבציה מזויפת אבל יש לה כמה יתרונות. ראשית, יל"ד עמיד לטיפול אובחן רק ע"י טיפול של 3 תרופות במסגרת המחקר, לחץ הדם נבדק הן בבית והן ע"י ABPM, היה מעקב רציף על הדבקות בטיפול התרופתי, הדנרבציה עצמה נעשתה ע"י מומחה בנושא בכל המרכזים, היה טיפול תרופתי מדורג הן בקבוצת הדנרבציה והן בבקרה תוצאות ה – ABPM היו ממוסכות לחוקרים. ההבדל בהורדת לחץ הדם בין קבוצת הדנרבציה לבקרה נשאר מובהק לא רק במדידות במשך היום אלא גם במדידות בלילה. השאלה שעדיין אין לנו תשובה היא האם פער זה בהורדת לחץ הדם יתבטא גם בנקודות הסיום הקרדיו-וסקולריות.

כתיבת תגובה