האם סטיות נמוכות במקצת מיעדי לחץ הדם המתוכננים קשורות בסיכון CV ותמותה מוגברים (הופעת עקומת J) ללא כל קשר ליעדי הורדת לחץ הדם?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/12/2017

מטרת העיבוד הנוכחי של חוקרים מהולנד היתה לבדוק את הקשר בין רמות לחץ הדם תוך הטיפול לבין האירועים ה – CV והתמותה מכל סיבה בחולים שהוקצו אקראית ליעדי לחץ דם שונים. נתוני העיבוד נלקחו משני מחקרים אקראיים ( ACCORD ו- SPRINT) בהם הוקצו באופן אקראי חולי יל"ד בסיכון CV גבוה לטיפול נמרץ (סיסטולי נמוך מ – 120 ממ"כ) או לטיפול קונבנציונלי (נמוך מ – 149 ממ"כ) שצורפו והותאמו לתוצאים ולמשך זמן המעקב. נערך תרשים ליחס הסיכון לתמותה מכל סיבה ולאירועים ה – CV כנגד ממוצע לחץ הדם הסיסטולי תוך הטיפול בקבוצות הטיפול. הנתונים המצורפים כללו 194,875 מדידות לחץ הדם תוך הטיפול בקרב 13,946 חולים. תוך מעקב חציוני של 3.3 שנים היו 1,014 אירועים CV (7.3%) ו – 502 חולים נפטרו (3.7%). צורה זהה של עקומת J נמצאה בשני יעדי  הטיפול עם נקודת שפל נמוכה מעט (כ – 3 ממ"כ) מיעדי לחץ הדם באירועים ה – CV ובתמותה מכל סיבה. חולים ברובד הנמוך ביותר של לחץ הדם הסיסטולי היו מבוגרים יותר, עם BMI גדול יותר, עם עישון לעתים קרובות עם שכיחות גדולה של סוכרת ואירועים CV.

Kalkman DN, Brouwer TF, Vehmeijer JT, et al. The J curve in patients randomly assigned to different systolic blood pressure targets: An experimental approach to an observational paradigm. Circulation. 2017; 136:2220-2229.

הערת פרופ' יודפת

הממצא בעיבוד הנוכחי מאשר ואולי שם קץ לוויכוח האם קיימת עקומת J בין לחץ הדם שהושג תוך טיפול לסיכון ה – CV והתמותה מכל סיבה. עם כל זאת, הממצא העיקרי בעיבוד הנוכחי הוא שלחץ הדם האופטימלי משתנה לפי יעד הורדתו. לחץ הדם האופטימלי בשני יעדי הטיפול בשני המחקרים האקראיים היה נמוך בערך ב – 3 ממ"כ מערך המטרה עם נקודת שפל ויחס סיכון נמוך יותר בטיפול הנמרץ בהשוואה לטיפול הסטנדרטי. ממצא שמראה שיעד הורדת לחץ הדם נמוך מ – 120 ממ"כ קשור בסיכון נמוך לנזק בתוצא ה – CV. הממצא שהופעת עקומת J בחולים שהוקצו אקראית ליעד נמוך מ – 140 ממ"כ במשלב התוצא של SPRINT ו – ACCORD-BP מעלה את ההנחה שאותה מסקנה נכונה לחולים בסיכון גבוה עם וללא סוכרת. ממצא זה מראה שבנוסף להסבר הסיבתי המוצע, סטיות מיעד לחץ הדם המתוכנן מראש הם סמנים חשובים לתוצא הקליני. גיל מבוגר יותר, מחלות CV מתקדמות, גורמים שתלויים ברופא שמעדיף טיפול נמרץ יותר בחולים עם סיכון גדול ושונות בנטילת התרופות תורמים גם הם לממצאים שניצפו. העלייה בתמותה מכל סיבה אבל לא באירועים CV באלו שהגיעו לרמה נמוכה של לחץ הדם הסיסטולי יכולים להיגרם או ע"י שיעור גדול יותר של מחלות שקשורות בלחץ דם נמוך יותר (ממאירות או מחלות זיהומיות) או כתוצאה מסיכון לתמותה מכל סיבה בגלל השגת ערכי לחץ דם נמוכים מאד כמו שכיחות גדולה יותר לנפילות או מחלות או תופעות לוואי חמורות. עם כל זאת, לא ניתן לשלול שההבדלים בתמותה מכל סיבה נבעו ממקריות בגלל המספר הקטן של חולים שהגיעו לרמה מאד נמוכה של לחץ הדם בקבוצה עם יעד נמוך מ – 120 ממ"כ.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה