האם הטיפול בהידרוכלורתיאזיד קשור בסיכון מוגבר לסרטן תאי בסיס ועוד יותר בסרטן תאי קשקש בעור?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/12/2017

מטרת המחקר שבוצע בדנמרק היתה לבדוק את הקשר בין שימוש ב – HCTZ והסיכון לסרטן תאי בסיס (BCC) וסרטן תאי קשקש (SCC) בעור. החולים בסוגי סרטן אלו אותרו ממסד רישומי הסרטן הדניים משנת 2004 ועד 2012. לביקורת הותאמו אנשים בגיל ובמגדר ביחס של 1 ל – 20. השימוש המצטבר של HCTZ נבדק על פי מסד הנתונים של רישומי התרופות הדני.  השימוש ב – HCTZ במינון של 50 מ"ג או יותר היה קשור ביחס הסתברות מובהק של 1.29 לסרטן צאי בסיס ו – 3.98 לסרטן תאי קשקש. נמצאה תגובה תלויית מינון בין השימוש ב – HCTZ ושני סוגי הסרטן. מינון שווה או מעל 200 מ"ג היה קשור בהסתברות לסיכון מובהק של 1.54 ו – 7.38 בהתאמה. שימוש בדיורטיקה אחרות לא היה קשור בסיכון לסוג זה של סרטנים.

Arnspang S, Gaist D, Johannesdottir Schmidt SA, et al. Hydrochlorothiazide use and risk of non-melanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark. J Am Acad Dermatol. 2017 Dec 4. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

שנים רבות ידוע ש – HCTZ גורם לרגישות לאור אולטרה-סגול או לשיזוף בשמש אבל לא היה ידוע שרגישות זאת מתורגמת לסיכון מוגבר לסרטני עור שאינם מלנומה. כ – 2.7% מהחולים עם סרטן תאי בסיס ו – 2.1% בבקרה היו צרכנים גדולים של HCTZ במינון לפחות של 50 מ"ג או בשימוש יומי במשך 6 שנים. עשרה אחוזים מחולי סרטן תאי קשקש היו צרכנים גדולים לעומת 2.8% בבקרה. הסבירות הגדולה ביותר לפתח סרטן תאי בסיס בקרב 54% מחולי סרטן תאי הבסיס היה ע"י חשיפה מצטברת הגדולה ביותר של HCTZ  ויותר מפי 7 לסבול מסרטן תאי הקשקש. אנו בארץ משתמשים לרוב במינון נמוך של 12.5 או 25 מ"ג ולכן נראה לי שאין כ"כ לחשוש מהשימוש בו. היות המחקר תצפיתי אינו מאפשר לקבוע שהשימוש ב – HCTZ הוא הגורם לסרטן ויתכן שהקשר אינו נובע באופן ישיר ותלוי גם במאפייני העור אבל הסבירות לכך גדולה. לכן על מטופלי ה – HCTZ להיזהר מחשיפה ישירה לקרני שמש ולמרוח מסנני קרינה לפחות של 30. ממצאי מחקר זה מוסיפים לנו עוד מינוס לחסרונותיו של ה – HCTZ ואני איני רושם יותר למטופליי תרופה זאת אלא את האינדפאמיד.

כתיבת תגובה