האם הורדת לחץ הדם הסיסטולי בין 130 ל – 140 ממ"כ באנשים בגיל 60 ומעלה קשורה בסיכון מופחת לתמותה CV ולתמותה מכל סיבה? סקירה סיסטמטית ומטה-אנליזה.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/12/2017

מטרת הסקירה והמטה-אנליזה הנוכחית שבוצעו ע"י חוקרים מברזיל והולנד היתה לבדוק מהי השפעת השגת יעדי לחץ דם סיסטולי שונים נמוכים מ- 150 ממ"כ על תוצאות בלתי רצויות באנשים בגיל 60 ומעלה שמטופלים ביל"ד. נבדקה ההשפעה על הסיכון לאירוע מוחי, אוטם חד בשריר הלב, אי ספיקת לב ותמותה CV ותמותה מכל סיבה בנתונים של מחקרים אקראיים ומבוקרים ומעיבודים לאחר-מעשה בהם הושגו יעדים נמוכים מ – 150 ממ"כ. אותרו 11 מחקרים עם מעל 33,600 משתתפים. לא נמצא שהשגת לחץ דם סיסטולי בין 130 עד מתחת ל – 140 ממ"כ במחקרים אקראיים ומבוקרים היתה קשורה בסיכון נמוך יותר בהשוואה לרמה שווה או מעל 140 ממ"כ. לעומת זאת, נמצאה ירידה בסיכון בערכים הנמוכים יותר בתמותה ה – CV ובתמותה מכל סיבה בעיבודים לאחר מעשה או בתתי-עיבודים של מחקרים אקראיים ומבוקרים. ממצאים מוגבלים וסותרים נמצאו ברמות נמוכות מ – 130 ממ"כ ובין 140 ל – 150 ממ"כ.

Moraes AAI, Baena CP, Muka T, et al. Achieved systolic blood pressure in older people: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatr. 2017 Dec 5;17(1):279.

הערת פרופ' יודפת

העיבוד הנוכחי מראה שלהורדת לחץ הדם במדידות במרפאה בטווח בין 130 ממ"כ עד 140 ממ"כ האנשים מעל גיל 60 בכל המחקרים האקראיים והמבוקרים אין כל יתרון בהשוואה להורדת לחץ הדם לערכים בטווח בין 140 ל – 150 ממ"כ בהנחיות האמריקאיות והאירופיות הקודמות או לערכים נמוכים מ – 130 ממ"כ. היתרון היחיד של טווח הורדה זאת נמצא בעיבוד לאחר מעשה או בתת-עיבודים של מחקרים אקראיים ומבוקרים לגבי תמותה CV ותמותה מכל סיבה. המחברים מניחים שתוצאה זאת נובעת מהבדלים בין המחקרים בהקשר לסיכון ה – CV הבסיסי. בנוסף, נכללו בעיבודים לאחר מעשה ובתתי-עיבודים של מחקרים אקראיים מחקרים בהם שיעור ניכר מהחולים סבלו מסוכרת או מחלה כלילית קודמת שתומכים בהנחה שהתוצאות הטובות שהושגו בין 130 ל – 140 ממ"כ מוגבלות רק לקשישים עם סיכון CV גבוה. הבדל נוסף קשור במספר האירועים במחקרים השונים. האם לממצאי העיבוד הנוכחי יש משמעות כל שהיא לגבי ההנחיות האמריקאיות החדשות של הקרדיולוגים ומומחי יל"ד? כידוע, הנחיות אלו ממליצות על הורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 130 ממ"כ גם בקשישים מאד. איני חושב שעיבודים שונים של מחקרים בעבר יתרמו לנו מידע לאור תוצאות חדשות של מחקרים אקראיים ומבוקרים בעיקר בקשישים.

כתיבת תגובה