האם לדור השני של מפעילי ה – baroreflex יש יתרון על הדור הראשון?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/12/2016

מטרת המחקר שבוצע במרכזים רפואיים בארה"ב, גרמניה והולנד היתה להשוות את התוצאות בין הדור השני לראשון של הטיפול להפעלת ה – baroreflex. במחקר נכללו 3 קבוצות ובכל אחת 30 חולים עם יל"ד עמיד לטיפול ע"י 3 סוגי תרופות לפחות (כשליש טופלו גם בספירונולקטון). הקבוצה הראשונה טופלה ע"י מכשיר הדור השני, הקבוצה השנייה ע"י מכשיר הדור הראשון והקבוצה השלישית ע"י טיפול מזוייף למשך 6 חודשים ועוד 6 חודשים ע"י מכשיר הדור השני. לאחר 6 חודשי מעקב של טיפול ע"י מכשירי הדור השני נמצאה ירידה ממוצעת ומובהקת של 20 ±28 ממ"כ בעוקבה שקיבלה טיפול מזוייף. לא נמצא כל הבדל בהורדת לחץ הדם בין מטופלי הדור הראשון או השני.  לאחר 12 חודשי מעקב  נמצא ש – 47% ממטופלי הדור השני הגיעו ליעד של 140 ממ"כ או פחות בהשוואה ל – 50% ממטופלי הדור הראשון (לא מובהק). מצד שני, נמצא שיפור במשך הפרוצדורה והבטיחות סביב ביצוע הניצוח ע"י הטיפול במכשיר בדור השני.

Wachter R, Halbach M, Bakris GL, et al. An exploratory propensity-score matched comparison of second-generation and first-generation baroreflex activation therapy systems, J Am Soc Hypertens. 2016 Dec 16, [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הפעלת ה – baroreflex נעשית ע"י גירוי חשמלי לקולטני הבארו  בעורק התרדמה ע"י חוט מוביל מופעל ע"י גנרטור דומה בגודלו לדפיברילטור. הדור הראשון מצריך השתלה דו-צדדית לכל קרוטיד סינוס. בדור השני יש רק השתלה בצד אחד מועדף מימין ומצריך רק חשיפה חיצונית של הקרוטיד סינוס. במחקר הנוכחי נמצא שטיפול במכשיר הדור הראשון והשני הביא להורדה דומה בלחץ הדם לאחר התאמת מאפייני החולים אבל מכשירי הדור השני נוחים יותר מבחינת זמן הביצוע, הבטיחות והצורך בהשתלה חד-צדדית בלבד. בניגוד לדנרבציה הסימפתטית הכלייתית שבה לא נמצא הבדל מובהק בין הטיפול הפעיל למזוייף (הורדת לחץ הדם הסיסטולי הממוצע במרפאה ב – 12 ממ"כ וב – 5 ממ"כ ב – ABPM) הטיפול במכשיר הדור השני הוריד את לחץ הדם במרפאה באופן מובהק ב – 20 ממ"כ לעומת הטיפול המזוייף. עם כל ההתקדמות החודרנית בטיפול ביל"ד עמיד לטיפול נראה לי שהכללת שיעור גבוה של חולי יל"ד בקטגוריה זאת היא מוגזמת. מחקרים שעסקו בהיענות לטיפול כמו במחקר שפורסם לאחרונה שהראה ששימוש ב – liquid chromatography-mass spectrometry analysis הראה שכמחצית מחולים אלו אינם דבקים בטיפול. נצטרך לעוד מחקרים בשיטה זאת שיהיו ארוכי-טווח עם מספר גדול יותר של חולים כדי להכליל שיטה זאת כאחת הטיפולים ביל"ד עמיד לטיפול לאחר שלילת חוסר או היענות חלקית בחולים אלו.

כתיבת תגובה