האם לא ניתן לעכב התפתחות של LVH בחולי יל"ד מטופלים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/12/2016

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את ההיארעות של יל"ד בעוקבה מטופלת ביל"ד מתוך מסד הנתונים של Campania Salute Network בנורווגיה. בעיבוד הפרוספקטיבי נכללו 4,290 חולי יל"ד (גיל ממוצע 50.3, 40% נשים) עם מעקב לפחות של שנה וללא LVH בבסיס. היארעות של LVH הוגדרה ע"י גילוי ראשון באקו-לב של מדד מסת החדר השמאלי שווה או מעל 47 ג/מטר2 בנשים ו – 50 בגברים. לאחר מעקב חציוני של 48 חודשים פיתחו 519  (21.3%) חולים LVH. חולים אלו היו מבוגרים יותר, יותר נשים ויותר שמנים (מובהק) עם ערכי גלוקוזה גבוהים יותר בצום, ערכי לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי גבוהים יותר, ומדד מסת החדר השמאלי גדול יותר,, דופק ו -GFR  נמוכים יותר, היסטוריה ארוכה יותר של יל"ד בבסיס ובמעקב ולחץ דם סיסטולי גבוה יותר תוך המעקב (כולם מובהקים) למרות טיפול תכוף יותר ב – CCBs ודיורטיקה. לאחר עיבוד ברגרסיית COX רבת-משתנים נמצא שההיארעות של LVH היתה קשורה באופן עצמאי בגיל מבוגר, במגדר נשי, בהשמנה, בממוצע לחץ דם סיסטולי גבוה יותר במשך המעקב ובמדד מסת החדר השמאלי גבוה יותר בבסיס  (כולם מובהקים). השמנה היתה קשורה באופן מובהק בעלייה בסיכון ל – LVH בשני המגדרים לעומת גברים שאינם שמנים לאחר חלוקת החולים לפי השמנה ומגדר (יחס סיכון מובהק של 1.34 בשמנים לעומת גברים שאינם שמנים ויחס סיכון מובהק של 1.34 שמנים לעומת נשים שאינן שמנות).

Izzo R, Losi MA, Stabile E, et al. Development of left ventricular hypertrophy in treated hypertensive outpatients: The Campania Salute Network. Hypertension. 2016 Nov 28. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצא החשוב במחקר זה הוא שחולי יל"ד פיתחו LVH למרות טיפול ביל"ד. ממצא זה נראה נוגד את הממצאים במחקרים קליניים אקראיים קודמים כולל מטה-אנליזה שהראו שטיפול ביל"ד יכול להביא לרגרסיה לטובה של ה – LVH. לטענת החוקרים אין כיום כל מחקר שבו נבדק נושא זה בעולם האמיתי. לפיכך מחקרם מראה:

  1. שאחד מתוך 5 מטופלים ביל"ד יפתח LVH למרות טיפול אגרסיבי,
  2. השמנה, איזון גרוע של לחץ הדם תוך המעקב ומדד מסת החדר השמאלי גדול יותר בבסיס מאפיינים את הפנוטיפ ה – CV שיפתח LVH ללא כל השפעה של לחץ הדם ההתחלתי, משך יל"ד ותיפקוד הכליות.
  3. הסיכון לפתח LVH תוך הטיפול ביל"ד הוא גבוה במידה ניכרת בנשים יותר מאשר בגברים ללא כל התייחסות לקיום השמנה או הפרעות אחרות.

החולים טופלו בכל סוגי התרופות ליל"ד אבל מה שבלט שרק 17% ממטופלי ה – CCBs היו מאוזנים ולמרות זאת לא פיתחו LVH בעוד ששיעור אלו מתוך ה – 915 חולים שהיו מאוזנים היה 24% וממצא בכיוון זה היה גם במטופלי השילוב של חסמי ה – RAS עם CCB. בסה"כ 65% ממטופלי כל סוגי התרופות שהיו מאוזנים לא פיתחו LVH ואילו דווקא אלו בקבוצה עם שיעור איזון לחץ הדם של 58% פיתחו LVH. המסקנה היחידה מתוצאות מחקר זה שהסבירות למניעת התפתחות LVH תלוייה בטיפול ואיזון יל"ד כמה שיותר מוקדם ביחד עם ירידה במשקל.

כתיבת תגובה