האם יל"ד קשור בתמותה מכל סיבה ובתמותה CV בעוד שסוכרת קשורה רק בתמותה כללית ולא בתמותה CV?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/12/2016

מטרת המחקר האמריקאי הפרוספקטיבי היתה לבדוק את הקשר בין יל"ד וסוכרת עם תמותה מכל סיבה או תמותה CV בקרב מבוגרים מגיל 55 ומעלה, לבנים בלבד. כל משתתפי המחקר הקהילתי Rancho Bernardo Study (2,186) עברו בדיקות לחץ דם והעמסת סוכר בבסיס (1984-1987( ועברו מעקב חציוני של 14.3 שנים עד למותם או עד לביקור האחרון במרפאה בשנת 2013. לאחר תיקנון לגורמי סיכון CV שכללו גיל, BMI, טריגליצרידים, HDL, עישון, פעילות גופנית וצריכת אלכוהול נמצא שסוכרת היתה קשורה ביחס סיכון מובהק של 1.25 לתמותה CV. לעומת זאת, יל"ד היה קשור ביחס סיכון מובהק של 1.34 לתמותה מכל סיבה ויחס סיכון מובהק של 1.40 לתמותה CV. אנשים שסבלו משתי המחלות היו ביחס סיכון מובהק של 1.38 לתמותה מכל סיבה ויחס סיכון מובהק של 1.70 לתמותה CV.

Oh JY, Allison MA, Barrett-Connor E. Different impacts of hypertension and diabetes mellitus on all-cause and cardiovascular mortality in community-dwelling older adults: the Rancho Bernardo Study. J Hypertens. 2017;35:55-62.

הערת פרופ' יודפת

תוצאות מחקר זה קצת הפתיעו אותי כי לרוב מקובל שלסוכרת יש סיבוכים רבים וסיכון מוגבר לכל סוגי התמותה. במחקר הנוכחי נמצא שדווקא יל"ד קשור בתמותה CV ותמותה מכל סיבה בעוד שסוכרת קשורה רק בתמותה מכל סיבה ולא בתמותה CV. שילוב שתי המחלות מעלה את הסיכון לתמותה כללית ב – 38% וב – 70% לתמותה CV. יל"ד באוכלוסייה זאת היה שכיח פי 4 בהשוואה לסוכרת (63.6% לעומת 15.3%). לפי החוקרים, אחת הסיבות להיעדר השפעת סוכרת על התמותה ה – CV יכולה להיות בתקופת מעקב קצרה יחסית אחרי חולים אלו היו ונכללו בו רק חולי סוכרת חדשים. מרבית חולי הסוכרת סבלו גם מיל"ד (78%) ולכן סיכון חלש יותר של סוכרת יכול להיות גם בגלל יחס שונה בשכיחות שתי המחלות. יתרונו של המחקר הוא בהיערכו באוכלוסייה הומוגנית ומבוגרת שממוצע הגיל היה מעל 70 שנה בבסיס ומעקב יסודי של כל גורמי הסיכון הקרדיו-וסקולריים.

כתיבת תגובה