האם יתר לחץ דם של החלוק הלבן הוא גורם סיכון לשבץ מוחי בדומה ליל"ד קבוע או ממוסך?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 02/12/2015

מטרת המחקר היפאני שנערך במדגם של תושבי Ohasama ביפאן היתה לבדוק האם לאנשים עם תגובה חלקית או מלאה של החלוק הלבן ויל"ד ממוסך שמוגדרים על פי מדידות בבית או ABPM יש סיכון שונה ארוך-טווח לשבץ מוחי.
נכללו במחקר 1,464 משתתפים (31.8% גברים, בגיל ממוצע 61) עם מעקב חציוני של 17.1 שנים. אירוע מוחי ראשון אירע בקרב 212 משתתפים. יחס הסיכון המתוקנן לשבץ מוחי בהשוואה לאלו עם לחץ דם תקין תמידי היה 1.38 ללחץ דם של החלוק הלבן (לא מובהק) המלא (כלומר רק במדידה במרפאה ולא בשתי המדידות מחוץ למרפאה), 2.16 ליל"ד של החלוק הלבן חלקי (או בבית או ב – ABPM עם יל"ד במרפאה), 2.05 (מובהק) ליל"ד ממוסך מלא (יל"ד בבית וב – ABPM ותקין במרפאה) ו – 2.46 (מובהק) ליל"ד קבוע.

כל תתי הקבוצות היו קשורים בסיכון מובהק לשבץ מוחי (יחס סיכון מתוקנן שווה או מעל 1.84) לאחר שהקבוצות עם יל"ד של החלוק הלבן החלקי או יל"ד ממוסך חלקי חולקו למשתתפים עם יל"ד רק בבית ואלו עם יל"ד רק ב – ABPM.

Satoh M, Asayama K, Kikuya M, et al. Long-term stroke risk due to partial white-coat or masked hypertension based on home and ambulatory blood pressure measurements: The Ohasama Study. Hypertension. 2015 Nov 2. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

תוצאות מנוגדות נמצאו במחקרים לגבי השאלה האם יל"ד של החלוק הלבן הוא גורם סיכון קרדיו-וסקולרי או שיל"ד מסוג זה הוא תהליך טב.

ב"חדשות" בחודש שעבר הבאתי מחקר אמריקאי שהראה שיל"ד של החלוק הלבן קשור בסיכון גדול לפגיעה באברי מטרה ולאירועים קרדיו-וסקולריים בהשוואה לקבוצת הבקרה של נורמוטנסיביים אבל עם סיכון נמוך יותר בהשוואה ליל"ד כרוני.
הממצא במחקר הנוכחי מראה שאנשים עם יל"ד חלקי של החלוק הלבן (כלומר שבאחת משיטות המדידה מחוץ למרפאה לחץ הדם היה תקין), יל"ד ממוסך חלקי או מלא אבל לא יל"ד מלא של החלוק הלבן (כלומר תקין בשתי שיטות המדידות מחוץ למרפאה) נמצאים בסיכון מוגבר ומובהק לשבץ מוחי. במחקר הנוכחי הוגדרו 46.1% מהמשתתפים כסובלים מיל"ד חלקי של החלוק הלבן לפי המדידות בבית ו – ABPM. בנוסף, 64.3% מכלל הסובלים מיל"ד ממוסך היו עם יל"ד ממוסך חלקי ומכך משתמע שכחצי מהאנשים עם יל"ד ממוסך חלקי מוגדרים כנורמוטנסיביים באחד מהמדידות מחוץ למרפאה.

כל תוצאות המחקר נראות לי קצת מבלבלות ובלתי ישימות בפרקטיקה היום יומית. מסקנת החוקרים היתה שכדי לקבוע בוודאות שלחולה יש יל"ד של החלוק הלבן יש צורך לבצע את שתי שיטות המדידה מחוץ למרפאה ואז להגיע למסקנה שסוג זה של יל"ד הוא גורם סיכון לשבץ מוחי בדיוק כמו יל"ד ממוסך או יל"ד קבוע.
יש לזכור גם שהמחקר נערך ביפאן ולא ידוע אם מסקנותיו מתאימות גם לאוכלוסייה מערבית.

כתיבת תגובה