האם שילוב של סוכרת מסוג 2 שקיימת מעל 10.5 שנים ויל"ד סיסטולי שווה או מעל 140 ממ"כ קשורים בסיכון מוגבר להיצרות כלילית ומהווים אינדיקציה לביצוע CT אנגיוגרפיה כלילית?

תאריך: 01/04/2019

מטרת המחקר הבריטי היה לבדוק האם מאפיינים קליניים ודמוגרפיים מאפשרים חיזוי של מחלה כלילית בחולי סוכרת מסוג 2. במחקר נכללו 259 חולי סוכרת מסוג 2 שאותרו במרפאה בצפון לונדון שעברו CT אנגיוגרפיה כלילית (תוך חישוב הסידן הכלילי – CAC) ובדיקות מעבדה. רובד טרשתי מובהק הוגדר כאחד שגורם להיצרות של יותר מ – 50%.  בעיבוד נמצא שחציון ניקוד ה – CAC בחולי סוכרת במשך חציון של 13 שנה וגיל ממוצע של 62 היה105.91 יחידות. לאחר עיבוד רב-מישתנים נמצא שמשך הסוכרת, ניקוד ה – CAC וקיום של מספר רבדים משמעותיים היו חזאים חזקים ומובהקים לאירועים CV. לחץ הדם הסיסטולי היה חזאי גבולי אבל מובהק לאירועים CV. בעיבוד ב – ROC (receiver operating (characteristic curve נמצא שמשך הסוכרת מעל 10.5 שנים הוא חזאי מובהק למחלה כלילית. עקומת השטח מתחת ל – ROC היתה 0.67 ע"י צרוף משך סוכרת מעל 10.5 שנים ולחץ סיסטולי מעל 139 ממ"כ. גם שיעור האירועים ה – CV לאחר מעקב חציוני של 22.8 חודשים היה גבוה יותר ומובהק בשילוב משך סוכרת מעל 10.5 שנים ולחץ דם סיסטולי מעל 140 ממ"כ.

 

Venuraju SM, Lahiri A, Jeevarethinam A, et al. Duration of type 2 diabetes mellitus and systolic blood pressure as determinants of severity of coronary stenosis and adverse events in an asymptomatic diabetic population: PROCEED study. Cardiovasc Diabetol. 2019;18:51-9.

הערת פרופ' יודפת

השכיחות של תחלואה ותמותה CV היא גבוהה ולכן קיימת חשיבות לזיהוי גורמים קליניים ודמוגרפיים שמשפיעים על השכיחות של מחלה כלילית בחולים אלו. מחלה כלילית נסתרת אינה מוגבלת רק לטרשת כלילית אלא גם לאיסכמיה של שריר הלב תוך הערכה שמעל 20% מחולי סוכרת מסוג 2 סבלו מאוטם שקט של שריר הלב. מצד שני, לא נמצא הבדל בשיעור התמותה הלבבית או אוטם שריר הלב ללא תמותה בין חולים שהוקצו לזילוף לבין אלו שלא עברו כל בדיקת סקר למחלה כלילית אם כי, ניתן לבצע מבחנים אנטומיים ותיפקודיים  בסדרות להשלים אחד עם השני תוך שימוש ב – CAC כ"שומר סף" במבחן התחלתי. תוצאות מוקדמות ממחקר זה (PROCEED) הראו שבדיקת תיפקוד האנדותל אינה חזאית לאירועים CV בחולי סוכרת מסוג 2 אבל התקדמות הסידן הכלילי היא מהירה יותר בחולי סוכרת מסוג 2 לעומת אלו ללא סוכרת או טרום-סוכרת שהם תסמיניים למחלה כלילית. בהתאם לך, ניקוד ה – CAC הוצע כחזאי אפשרי למחלה כלילית ואירועים CV עתידיים. CT אנגיו-כלילי הוא תחליף לצינתור לגילוי מחלה כלילית עם רגישות גדולה מאד. בדיקה זאת זיהתה שכיחות גדולה (קרוב ל – 40%) של מחלה כלילית נסתרת במדגם של חולי סוכרת מסוג 2 ויש לציין שהמשתתפים היו מאוזנים מבחינת יל"ד ודיסליפידמיה בהתאם להנחיות הלאומיות. עם כל זאת, למרות השכיחות הגבוהה של מחלה כלילית בקרב חולי סוכרת קיימים כיום נתונים פרוגנוסטיים מעטים שתומכים בביצוע בדיקת סקר לחולים ללא תסמינים היות ולא נמצא כל הבדל מובהק בתוצא ה – CV בין אלו שעברו CT אנגיו-כלילי לבין אלו שלא עברו בדיקה זאת ולכן תרומתו של המחקר הנוכחי היא שרק משך הסוכרת ולחץ הדם נמצאו כחזאים למחלה כלילית חסימתית מעל 50% ללא תלות בניקוד ה – CAC. אם כך, רק משך סוכרת מעל 10.5 שנים ולחץ דם סיסטולי מעל 140 ממ"כ הם אינדיקציה לביצוע CT אנגיו-כלילי. בחולים שעומדים בקריטריונים אלו וממצאים חיוביים בהדמייה יש לטפל בצורה נמרצת יותר בלחץ הדם וב – LDL. כדי לבחון האם שיטה זאת תשפר את התחלואה והתמותה ה – CV נצטרך למחקרי התערבות עם מספר גדול יותר של משתתפים ועם טווח ארוך.

כתיבת תגובה