האם צריכה מוגברת בכדורי שינה קשורה בצריכה מוגברת של תרופות נגד יל"ד?

תאריך: 01/04/2019

מטרת מחקר העוקבה הפרוספקטיבי הספרדי היתה לבדוק את הקשר בין איכות או משך השינה והשימוש בכדורי שינה עם מספר התרופות ליל"ד בקשישים. נכללו במחקר 752 קשישים מגיל 60 ומעלה (גיל ממוצע 69.9, 49.2% גברים) שדיווחו על משך השינה, איכותה (כמו קושי להירדם או ישנוניות יומית) והשימוש בכדורי שינה בבסיס והשינויים במספר התרופות ליל"ד. משך המעקב נמשך מ – 2008 ל – 2010 ועד 2012 ל- 2013. ממוצע משך השינה היה 6.9 שעות ליום, 37% סבלו מאיכות שינה גרועה, 16.5% צרכו בדרך כלל כדורי שינה וצריכת התרופות ליל"ד הממוצעת היתה 1.8. תוך זמן המעקב העלו 156 (20.7%) מהמטופלים את מספר התרופות ליל"ד. לא נמצא כל קשר בין משך או איכות השינה לבין העלייה במספר התרופות ליל"ד לאחר תיקנון למישתנים דמוגרפיים, סגנון חיים, מספר התרופות ליל"ד בבסיס ואיזון לחץ הדם. צריכת כדורי השינה הרגילים היתה קשורה באופן מובהק בסיכון מוגבר (לעומת הורדה או ללא שינוי) לעליית השימוש במספר התרופות ליל"ד.

Hernández-Aceituno A, Guallar-Castillón P, García-Esquinas E, et al. Association between sleep characteristics and antihypertensive treatment in  older adults. Geriatr Gerontol Int. 2019 Mar 25. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

 

במקר הנוכחי נמצא שצריכה רגילה של כדורי שינה קשורה באופן פרוספקטיבי בסיכון מוגבר לעלייה במספר התרופות ליל"ד בקשישים. קשר אינו מושפע ממשך ואיכות השינה, מ–BMI, מפעילות גופנית, מתזונה ומאיזון לחץ הדם. ממצאים אלו ניתנים להסבר ע"י מספר גורמים. במספר מחקרים נמצא שחלק מכדורי השינה (כמו בנזודיאזפינים) מגביר במספר מקרים את הפרעות הנשימה בשינה שיכולות לגרום ליל"ד במיוחד לילי בקשישים. סוג אחר של תרופות לשינה (Trazodone) מפחית את השפעת התרופות ליל"ד (כמו קלונידין ומתילדופה) בחיות. גם טיפול בכדורי שינה במשך תקופה ארוכה יכול לגרום להתפתחות של יל"ד. עם כל זאת, לא ברורה עדיין מהי החשיבות הקלינית של פעילות הדדית זאת בין שני סוגי התרופות. לחוקרים לא היה מידע על סוגי כדורי השינה במחקר הנוכחי במרבית המקרים. השפעות אחרות על הקשר בין כדורי השינה למספר התרופות ליל"ד שלא נבדקו במחקר הן חרדה או פעילות גופנית. נצטרך למחקרים עתידיים לאישור ממצאים אלו ובירור המנגנונים שקשורים בקשר שנמצא. לקשר זה יש חשיבות קלינית משמעותית היות ואחד מכל 5 קשישים במחקר הנוכחי היה צריך להעלות את מספר התרופות ליל"ד תוך המעקב.

כתיבת תגובה