האם סקי למרחקים קשור בסיכון נמוך להיארעות של יל"ד וסוכרת מסוג 2?

תאריך: 01/05/2019

מטרת  המחקר הפרוספקטיבי שבוצע בפינלנד היתה לבדוק את הקשר בין ביצוע סקי למרחקים כבילוי בשעות הפנאי לבין היארעות של יל"ד במדגם מהאוכלוסייה הכללית. בבסיס בוצעה הערכה של תכיפות, זמן ממוצע ונמרצות הסקי למרחקים בזמן הפנוי תוך שימוש בשאלון על ביצוע צורה זאת של סקי במשך 12 חודשים במסגרת Kuopio Ischemic Heart Disease  שכלל 1,809 גברים בגיל הביניים ללא יל"ד. במעקב חציוני של 24.7 חודשים (18.1-26.8) פיתחו 279 מהם יל"ד חדש. הנפח הכללי ומשך הסקי למרחקים היו קשורים ברציפות לסיכון ליל"ד. בעיבוד מתוקנן לגורמי הסיכון ליל"ד נמצא יחס סיכון מובהק ונמוך של 0.75 להיארעות של יל"ד בגברים שביצעו סקי בין 1-200 MET שעות/לשנה ושל 0.57 (מובהק) באלו עם יותר מ200- MET שעות/לשנה בהשוואה לאלו שאינם מבצעים סקי. יחס הסיכון הנמוך והמובהק בגברים שמבצעים סקי למרחקים בין 1-60 דקות בשבוע היה 0.72 ו- 0.62 באלו שמבצעים סקי מעל 60 דקות לשבוע. בעיבודים משניים מתוקננים לגיל נמצא גם קשר בין הרגלי הסקי למרחקים לבין הסיכון לשבץ מוחי ואירועים כליליים שנעלמו לאחר תיקנון לערפלנים נוספים. בנוסף נמצא גם שאלו שביצעו סקי באופן קבוע היו בסיכון נמוך יותר להיארעות של סוכרת מסוג 2.

Kunutsor SK, Mäkikallio TH, Kauhanen J, et al. Leisure-time cross-country skiing is associated with lower incidence of hypertension: a prospective cohort study. J Hypertens. 2019 Apr 15. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר פרוספקטיבי אבל תצפיתי זה נמצא שהנפח הכללי של סקי למרחקים בשעות הפנאי היה בקורלציה חלשה והפוכה גם לכמה סמנים לסיכון ליל"ד. הקורלציה עם משך הסקי והזמן הכללי של הפעילות הגופנית היתה חזקה. הנפח הכללי וממוצע משך הסקי היו כל אחד בנפרד קשורים באופן הפוך בסיכון ליל"ד ללא כל קשר עם גורמי הסיכון ה – CV הרגילים. נמצאה גם ירידה בסיכון לסוכרת מסוג 2. לא נמצא קשר עם אוטם שריר הלב ושבץ מוחי לאחר תיקנונים לערפלנים נוספים. פעילות גופנית משפרת את תיפקוד האנדותל, את רמת שומני הדם ויש לה השפעה נוגדת דלקת. במקומות קרים בחורף פעילות זאת מוגבלת מאד והפיתרון המוצע במחקר זה הוא ע"י ביצוע סקי למרחקים בשעות הפנאי. יש לזכור שביצוע סקי למרחקים יכול להעלות את הסיכון לדום לב, לתמותה לבבית פתאומית ולהפרעות קצב כמו פרפור פרוזדורים. קיימים גם דיווחים על מקרים לא שכיחים של פגיעה בשרירים ובעצבים (compartment syndrome), כאבי גב, פציעות ותמותה מחבלות במקרים של סקי ארוך וממושך בעיקר בירידות.

כתיבת תגובה