האם טיפול התחלתי ביל"ד ע"י 2 תרופות עדיף על טיפול בתרופה אחת מבחינת יעילות וללא נשירה בגלל תופעות הלוואי? – מטה-אנליזה

תאריך: 01/04/2019

מטרת המטה-אנליזה שבוצעה ע"י צוות בין לאומי היתה לבדוק את היעילות והסבילות של שילוב שתי תרופות להורדת יל"ד כטיפול ראשוני. אותרו 35 מחקרים (13,095 משתתפים) עם ממוצע לחץ הדם בבסיס של 155/100 ממ"כ. טיפול של שתי תרופות בהשוואה לאחת -במינון נמוך או סטנדרטי) הראה תגובה תלויית-מינון בהורדה מובהקת של לחץ הדם הסיסטולי של 2.8 ממ"כ (שני מינונים נמוכים),  4.6 ממ"כ (תרופה אחת) ו – 7.5 ממ"כ (שתי תרופות במינון רגיל) ושיפור יחס הסיכון באיזון לחץ הדם של 1.11,1.25 ו – 1.42 בהתאמה. נשירה מהמחקר בגלל תופעות הלוואי משילוב של שתי תרופות עם מינון נמוך או סטנדרטי היה דומה לנשירה מאלו עם מינון סטנדרטי של תרופה אחת. לא ניתן היה לבדוק השפעת שילוב שתי תרופות עם מינונים גבוהים בגלל מיעוט נתונים אבל נראה שהם היו פחות סבילים.

Salam A, Kanukula R, Atkins E, et al. Efficacy and safety of dual combination therapy of blood pressure-lowering drugs as initial treatment for hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Hypertens. 2019 Apr 9. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

ממצאי מטה-אנליזה זאת מצדיקים את ההנחיות האחרונות של החברות ליל"ד בארה"ב, באירופה ואצלנו.  בטיפול כפול במינונים נמוכים או סטנדרטיים היו אמנם יותר תלונות של סחרחורת של אחד מתוך 50 מטופלים שלא גרמו לנשירה בעוד שאחד מתוך 6 הגיע לאיזון בהשוואה למינון סטנדרטי של תרופה אחת. ההשפעה לא היתה תלוייה במינון התרופות המשולבות ולא נראה שהיא היתה תלוייה בסוג התרופה. חסרות לי במטה-אנליזה זאת השוואה בין ההשפעה של טיפול כפול על הסיכון ה – CV לעומת טיפול יחיד והאם לשילוב מסויים של שתי תרופות יש השפעה טובה יותר על הסיכון ה – CV. במחקר ACCOMPLISH נמצא ששילוב של ARB עם CCB היה יעיל יותר בהורדת הסיכון ה –CV לעומת שילוב של ARB עם דיורטיקה (HCTZ) למרות איזון דומה של לחץ הדם.

אותרו 35 מחקרים (13,095 משתתפים) עם ממוצע לחץ הדם בבסיס של 155/100 ממ"כ. טיפול של שתי תרופות בהשוואה לאחת -במינון נמוך או סטנדרטי) הראה תגובה תלויית-מינון בהורדה מובהקת של לחץ הדם הסיסטולי של 2.8 ממ"כ (שני מינונים נמוכים),  4.6 ממ"כ (תרופה אחת) ו – 7.5 ממ"כ (שתי תרופות במינון רגיל) ושיפור יחס הסיכון באיזון לחץ הדם של 1.11,1.25 ו – 1.42 בהתאמה. נשירה מהמחקר בגלל תופעות הלוואי משילוב של שתי תרופות עם מינון נמוך או סטנדרטי היה דומה לנשירה מאלו עם מינון סטנדרטי של תרופה אחת. לא ניתן היה לבדוק השפעת שילוב שתי תרופות עם מינונים גבוהים בגלל מיעוט נתונים אבל נראה שהם היו פחות סבילים.

Salam A, Kanukula R, Atkins E, et al. Efficacy and safety of dual combination therapy of blood pressure-lowering drugs as initial treatment for hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Hypertens. 2019 Apr 9. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

ממצאי מטה-אנליזה זאת מצדיקים את ההנחיות האחרונות של החברות ליל"ד בארה"ב, באירופה ואצלנו.  בטיפול כפול במינונים נמוכים או סטנדרטיים היו אמנם יותר תלונות של סחרחורת של אחד מתוך 50 מטופלים שלא גרמו לנשירה בעוד שאחד מתוך 6 הגיע לאיזון בהשוואה למינון סטנדרטי של תרופה אחת. ההשפעה לא היתה תלוייה במינון התרופות המשולבות ולא נראה שהיא היתה תלוייה בסוג התרופה. חסרות לי במטה-אנליזה זאת השוואה בין ההשפעה של טיפול כפול על הסיכון ה – CV לעומת טיפול יחיד והאם לשילוב מסויים של שתי תרופות יש השפעה טובה יותר על הסיכון ה – CV. במחקר ACCOMPLISH נמצא ששילוב של ARB עם CCB היה יעיל יותר בהורדת הסיכון ה –CV לעומת שילוב של ARB עם דיורטיקה (HCTZ) למרות איזון דומה של לחץ הדם.

כתיבת תגובה