האם orthostatic hypotension תסמיני הוא חזאי לדיכאון?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/04/2018

מטרת המחקר התצפיתי שבוצע באירלנד היתה לבדוק את הקשר ארוך הטווח בין  orthostatic hypotension (להלן OH) תסמיני שמופיע תוך 30 שניות והיארעות של דיכאון במדגם מעל 3,000 קשישים ללא דיכאון בבסיס (גיל ממוצע 62 בבסיס). המחקר היה כלול במסגרת Irish Longitudinal Study on Ageing תוך שימוש בנתונים מגל 1 עד 3 שנאספו בין 2009 ל – 2014. לאחר מעקב של שנתיים ו – 4 שנים ניקוד שווה או מעל 9 ב – 8 פריטים מ –  Center for Epidemiological Studies Depression Scale הגדיר היארעות של דיכאון. קיום של OH תסמיני נקבע ע"י ירידה של 20 ממ"כ או יותר סיסטולי או 10 ממ"כ או יותר דיאסטולי לאחר עמידה של 30 שניות ביחד עם הופעת תסמינים תנוחתיים כמו סחרחורת. כמעט חמישית מהנבדקים (18% מובהק) סבלו מ – OH תסמיני. עשירית (10% מובהק) סבלו מהיארעות של דיכאון. משתתפים שפיתחו דיכאון היו בסבירות כפולה לסבול מ – OH תסמיני בבסיס בהשוואה מובהקת לאלו שלא פיתחו דיכאון. במודלים רגרסיביים נמצא ש – OH תסמיני הוא חזאי לדיכאון ביחס סיכון מובהק של 1.90 לאחר תיקנון למישתנים כולל סף דיכאון, היפוטנסיה, הפרעה קוגניטיבית ושימוש בתרופות לדיכאון.

Briggs R, Carey D, Kennelly SP, et al. Longitudinal association between orthostatic hypotension at 30 seconds post-standing and late-life depression. Hypertension. 2018;71:946-954.

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שירידה תנוחתית ותסמינית בלחץ הדם בקרב מדגם גדול של קשישים מהקהילה קשורה בסיכון גדול פי שניים להיארעות של דיכאון תוך מעקב של 4 שנים לאחר תיקנון למישתנים כמו הפרעה קוגניטיבית וטיפול תרופתי לדיכאון. ירידת לחץ דם תנוחתית ותסמינית מעלה את הסבירות להיארעות של דיכאון ב – 6%. היות המחקר תצפיתי אינו מאפשר לקבוע באופן חד משמעי שירידה תנוחתית תסמינית בלחץ הדם גורמת לדיכאון אבל ניתן להניח שהשפעה זאת קשורה בהתקפים חוזרים של צניחת לחץ דם תנוחתי שגורמים לתת-זילוף של המוח הלבן הפרונטלי עם איבוד פעילותו התקינה בעיקר בקשישים שסובלים מדיכאון. נזק למסילה התת-קליפתי באונה הקדמית יכולה לגרום להפרעה בתיפקוד הביצועי, לפיגור פסיכומוטורי, להיעדר עניין והפרעה תיפקודית שהם תסמינים לדיכאון בחיים המאוחרים. את המנגנון הפיסיולוגי של צניחת לחץ הדם התנוחתית ניתן לחלק לצניחת לחץ דם תנוחתית מתווכת – תפוקת הלב (ירידה בנפח) או מתווכת ע"י התנגודת הווסקולרית הסיסטמית (נוירוגנית או ע"י תרופות). מאפייני התגובה הבלתי תקינה של החלמת לחץ הדם יכולים להיות או להיות מלווים בתסמינים במעבר לעמידה. תסמינים קורים כאשר לחץ הדם הסיסטולי יורד מתחת ל – 80 ממ"כ כפי שנמצא במחקר הנוכחי. קימה הדרגתית בקשישים יכולה למנוע את הצניחה. בנוסף, שימוש בתרופות ואזואקטיביות (כמו להורדת לחץ הדם) או פסיכואקטיביות (בעיקר אנטי דיכאוניות טריציקליות)  יכול גם להחמיר את אירועי הצניחה ולכן עדיף להימנע מהם.

כתיבת תגובה