האם אין הבדל בהערכת השפעת ההשמנה בין מדידתו ע"י MRI לבין סמנים אנתרופומטריים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/04/2018

מטרת המחקר שבוצע בגרמניה היתה להשוות את הקורלציה בין מדידות רקמת השומן ע"י MRI לבין סמנים אנתרופומטריים עם שכיחות של יל"ד במדגם בקהילה ללא מחלה CV קלינית. מדידות רקמת השומן ע"י MRI בוצעו בקרב 345 משתתפים (143 נשים בגיל ממוצע של 39-73) במחקר KORA FF4 שכללו מדידת רקמת השומן הכללית, רקמת השומן הויסצרלית, רקמת השומן התת-עורית, פרקצית השומן בכבד ובלבלב ורקמת השומן בפריקרד. הבדיקות האנתרופומטריות כללו BMI, היקפי המותניים והירך, יחס היקף מותניים-ירך ויחס היקף מותניים-גובה. לחץ הדם נמדד ע"י מכשיר אוסצילומטרי 3 פעמים בהפרשי דקה ונחשב כממוצע של המדידה השנייה והשלישית. השכיחות של יל"ד היתה 33.6% (נשים – 28%, גברים- 38%). רקמת השומן הויסצרלית ולרקמת השומן הפריקרדיאלית  הראו את הערכים הגבוהים ביותר והמובהקים ב"שטח מתחת לעקומה" לזיהוי אנשים עם יל"ד בעוד שיחס היקף מותניים-גובה והיקף המותניים היו הערכים הגבוהים ביותר והמובהקים ב"שטח מתחת לעקומה" לזיהוי אנשים עם יל"ד. עלייה בסטיית תקן 1 של רקמת השומן הכללית היתה קשורה בסיכון המובהק הגדול ביותר ליל"ד לאחר תיקנון לכל הערפלנים האפשריים (יחס סיכון של 1.93). רקמת השומן הכללית ב – MRI היתה הבדיקה היחידה שהיתה קשורה באופן מובהק ביל"ד ללא תלות בסמן האנתרופומטרי הטוב ביותר (היקף המותניים) במודל מתוקנן באופן מלא (יחס סיכון של 1.93).

Lorbeer R, Rospleszcz S, Schlett CL, et al. Correlation of MRI – derived adipose tissue measurements and anthropometric markers with prevalent hypertension in the community. J Hypertens. 2018 Mar 29. Epub ahead of print]

 

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא: 1. מדידות רקמת השומן ע"י MRI וסמנים אנתרופומטריים קשורים ביל"ד באופן יחסי דומה. 2. מדידות של רקמת השומן הכללית, רקמת השומן הויסצרלית ורקמת השומן הפריקרדיאלית ב – MRI הם המדדים הטובים שמזהים אלו עם יל"ד מאלו ללא יל"ד בעוד שהיקף המותניים ויחס מותן-גובה הם הסמנים הטובים ביותר לזהות את השכיחות של יל"ד. 3. היחס בין מידת רקמת השומן בפריקרד ויל"ד הוא חזק יותר בנשים.

כידוע, במרבית המחקרים שעוסקים בקשר בין השמנה ליל"ד משמש מדד ה – BMI כמדד למשקל עודף או השמנה. מדד זה אינו מדוייק וחבל שבמחקר הנוכחי לא נערכה השוואה בינו לבין יתר המדידות או הסמנים בהם השתמשו במחקר הנוכחי. בדיקת MRI שמראה קשר בין רקמות שומן בכלל הגוף ובאברים שונים ליל"ד היא כמובן אינה מעשית. לעומת זאת, בדיקה פשוטה כמו היקף המותניים היא ישימה בפרקטיקה וגם במחקר זה נמצאה קורלציה טובה ליל"ד דומה לאלו שהושגו ע"י מדידות ב – MRI. ברור שלא ניתן לקבוע כאן סיבתיות מהיות המחקר מסוג "חתך" (cross sectional) ובנוסף, מדידת לחץ הדם נעשתה במרפאה היא חד פעמית ולא ניתן לשלול יל"ד של החלוק הלבן ויל"ד ממוסך וחבל שלא בוצעה ע"י ABPM.

כתיבת תגובה